top of page

Radek je přesně náš lékař z okřídleného úsloví „kam nemůže slunce, tam musí doktor“. V zastupitelstvu již od roku 2018 reprezentuje obyčejné a slušné lidi, rodiče dětí, sousedy a kamarády z Horních Měcholup, spoluobčany, kteří chtějí pozitivně ovlivnit místo, kde žijí. Při řešení problémů se vždy snaží o věcný, slušný a korektní přístup.

Jako aktivní občan se pravidelně se svými nápady zapojuje do participativního rozpočtu městské části, jeho vášní jsou dobrovolnické úklidy, které pořádá Patnáctka náš domov dvakrát ročně. Své úsilí věnuje ve prospěch svého okolí i jako dlouholetý místopředseda výboru SVJ v Boloňské ulici.

bottom of page