top of page

RÁJ V PRŮMYSLOVÉ OBLASTI?

Pokud se nikdo z účastníků územního řízení neodvolal, tak Ekospol definitivně získal právo postavit v ulici U Továren v hostivařské průmyslové zóně sídliště Ekocity. Vznikne zde šest polyfunkčních domů o výšce 8 a 9 nadzemních podlaží, celkem 699 bytových jednotek, prostor pro drobné provozovny a malou školičku poblíž hlavní ulice. Lze tedy očekávat, že do zdejšího "ghetta", ohraničeného ze tří stran průmyslovými, skladovými a jinými areály, se nastěhuje nejméně 1500-2000 obyvatel.

Projekt má svou jasnou historii - Ekospol s ním přišel v roce 2014 a tehdejší radnice pod vedením ODS a ČSSD mu těsně před volbami napsala vyjádření plné sympatií. Po našem nástupu na radnici se městská část postavila naopak proti tomuto záměru. Nechtěli jsme takový zásah do historického vývoje fungující průmyslové oblasti, základní funkce oblasti měla zůstat stejná, bez možných konfliktů obytné a výrobní složky. Odmítali jsme další zhoršení dopravní situace v Průmyslové ulici stovkami výjezdů z nového areálu. Přišla nám zcestná myšlenka zasadit podobné sídliště bez infrastruktury mezi výrobní a skladovací provozy. Podobného názoru byli i tvůrci návrhu Metropolitního plánu, kteří zde s obytnou funkcí nepočítali.

A zřejmě právě hrozba brzkého přijetí nového územního plánu, který by Ekocity do dvou let pohřbil, věci urychlila - developer sice ponechal rozsah a objem výstavby stejný jako v původním záměru, ale většinu parkovacích míst schoval pod zem, do parterů budov dokreslil prostory pro komerční využití a malinkou školku s ještě menší zahrádkou. Pro novou koalici v čele s ODS a TOP 09 se tak našlo vhodné alibi, aby projektu nemusela bránit, ale naopak mu mohla na návrh místostarosty Neumanna (TOP 09) zcela vyhovět: "Městská část se zavazuje, že poskytne Ekospolu součinnost v rozsahu samosprávy v povolovacích řízeních týkajících se realizace Plánované výstavby...".

Příběh se uzavřel, "Ekologické město" v průmyslové zóně může vzkvétat.

prumzslova1.jpg
prumzslova2.png
bottom of page