top of page

JAK KOALICE PROJEDNÁVÁ SVOJE PROJEKTY S OBČANY

Participace neboli setkávání s občany, získávání jejich názorů na problémy naší městské části a vytváření projektů dle požadavků občanů bylo jednou z priorit Patnáctky náš domov v době našeho působení na radnici v letech 2014–2018.

Proto jsme se také přihlásili do Národní sítě zdravých měst a k Deklaraci udržitelného rozvoje, abychom mohli využívat jejich profesionálních metod a rad. Uspořádali jsme historicky první Diskusní fórum s občany v hostivařské sokolovně a další participační setķání k parkování, rozvoji cyklostezek, revitalizaci Měcholupské návsi a pěšího propojení v ulici Nad Přehradou.

V listopadu 2018 nastoupila koalice ANO / ODS / TOP 09 s novým přístupem. Participace je pro její představitele nežádoucí slovo, proto je zrušila a setkání s občany přejmenovala na "besedu". Byli jsme zvědaví, jak taková beseda vypadá a kdy ji koalice poprvé vyzkouší. Dočkali jsme se teprve po roce a čtvrt, v lednu 2020.

Pan místostarosta Frauenterka (ODS) tuto besedu vedl svým obvyklým způsobem - sezval lidi do měcholupské hasičárny, a představil jim neuchopitelné množství projektů v různé fázi rozpracovanosti. Občané mohli k těmto projektům pouze klást dotazy, zatímco o jejich názory, zda projekt chtějí nebo jak se má upravit, se nikdo z vedení radnice seriózně nezajímal.

Zářijové zastupitelstvo vejde do dějin Prahy 15 jako naprostý rozpor slov a činů současného vedení Prahy 15. Paní místostarostka Kolářová (ANO) předložila aktualizovanou Deklaraci udržitelného rozvoje, ve které se Praha 15 zavazuje k aktivní participaci s obyvateli. Tento dokument byl jednomyslně schválen všemi zastupiteli.

Jako hned další materiál předložili místostarostové Frauenterka (ODS) a Neumann (TOP 09) důležitou změnu územního plánu, která umožňuje developerovi navýšení výstavby za hostivařským hřbitovem. Zastupitelé ANO, ODS a TOP 09 tuto změnu odhlasovali navzdory tomu, že nebyla projednána s místními občany Hostivaře ani veřejně ve výboru pro územní rozvoj. Kromě pana starosty Wenzla nikomu z nich nevadilo, že tento materiál byl v absolutním rozporu s právě přijatou Deklarací udržitelného rozvoje i s přáním obyvatel, kteří se proti tomuto záměru důrazně vyslovili přímo na zastupitelstvu.

Novou formu pseudoparticipace představilo vedení radnice také na sobotním Dni Prahy 15, kde za stánky vznikla jakási výstavka různých projektů, které městská část chystá, i těch které si nechystá, ale přivlastňuje si je (školky v bytových souborech Praga a Ekocity...). Občané se zde na ně mohli přeptat pana místostarosty Frauenterky a na cestu domů dostali brožuru na křídovém papíře, plnou pohádkových vizualizací, nečitelných mapiček a popisků. Kolem 17. hodiny, kdy jsme "participační koutek" navštívili, to na moc velký občanský ohlas nevypadalo...

bottom of page