top of page

Petr pochází z Moravy a do Hostivaře se přiženil. Již deset let bydlí s rodinou v novém sídlišti kolem Vladycké ulice. Bytostně se ho týká proměna tohoto území. Proto se již v minulosti úspěšně zapojil do územního řízení, v němž chtěl developer výrazně zvětšit plánovaný sousední dům oproti již dříve schválenému záměru. Účastnil se také organizování petice, jež pomohla zabránit změně územního plánu na pozemku bývalého zahradnictví. Hrozila zde výstavba, která by neúměrně zatížila lokalitu.

Petr je typickým produktem zdravé občanské společnosti – aktivní a poctivý zájem o své okolí ho přivedl do politiky, v současnosti je již čtyři roky zastupitelem Prahy 15 za Patnáctku náš domov.

bottom of page