top of page

OBYTNÝ SOUBOR PRAGA DEFINITIVNĚ SCHVÁLEN

Magistrát na začátku září potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 15, který loni v červnu povolil výstavbu obytného souboru Praga na Groši. Vznikne zde 16 obytných domů o výšce 5–9 podlaží, 1 037 bytových jednotek, 1 163 stání v garážích a 115 stání na povrchu, školka a několik drobných provozoven. Magistrát zamítl odvolání dvou účastníků řízení, z nichž prostřednictvím jednoho z nich se odvolávala Patnáctka náš domov.

V principu souhlasíme se zastavěním brownfieldu po bývalé továrně. Navržený a nyní i schválený projekt je však nešťastně objemný. Proto jsme v minulém volebním období dělali maximum pro jeho vylepšení tohoto projektu. Díky připomínkám podaným v procesu EIA jsme dosáhli alespoň dílčích úspěchů: kapacita školky narostla z jedné na čtyři třídy, bylo přidáno napojení na Pražskou ulici, čímž se o něco méně přitíží obyvatelům Strašnické ulice (předtím odhadovaný poměr výjezdů na Pražskou a Strašnickou 50 - 50 %, nyní snad 70 - 30 %), vysází se mnohem více stromů, než bylo navrženo, a vznikne deset hřišť.

Nepodařilo se nám snížit výšku objektů podél Pražské ulice, která výrazně převyšuje vedlejší domy na Groši, nedosáhli jsme vzniku důstojného veřejného prostranství / náměstí, a nepovedlo se snížit celkovou kapacitu záměru, aby o něco méně zatížila oblast nárůstem dopravy. To je ale dáno vysokými koeficienty, které tak velkou zástavbu připouštějí. O nich rozhodla změna územního plánu, kterou schválil magistrát v roce 2011 i hlasem jednoho současného radního Prahy 15.

Současná koalice Prahy 15 v čele s odpovědným místostarostou Neumannem (TOP 09) s navrženou podobou projektu od začátku svého funkčního období souhlasila, do územního řízení nepodala žádnou námitku, ani se poté proti němu neodvolala. Možnosti na ovlivnění výsledku se vzdala tím, že developerovi poskytla souhlas s dotčením svých pozemků stavbou.

praga222.jpg
bottom of page