top of page

KDY SE DOČKÁ ZŠ HOSTIVAŘ NOVÉ KUCHYNĚ?

Jsou to již čtyři měsíce od zrušení výběrového řízení na modernizaci školní kuchyně a jídelny v ZŠ Hostivař a vypsání nového řízení je stále v nedohlednu.

Předtím na začátku školního roku byla kuchyně i jídelna v provozu a to po záchranářských pracech, které musel provést zřizovatel, tedy městská část. Během léta došlo k opravě drobných spotřebičů či nákupu nových a dodání nové multifunkční pánve. Také došlo k opravám na elektroinstalaci. Stávající kuchyně tak byla opravena stylem "zalátání" těch nejpoškozenějších věcí. Je tedy v pořádku a funkční a aktuálně je zajištěno i vydávání obědů do jídlonosičů pro všechny zájemce.

Co dalšího se zde během září a října stalo? Došlo k navýšení cen obědů, a to z důvodu srovnání cen za obědy s ostatními školami v MČ Prahy 15. S ohledem na epidemiologickou situaci v září bylo také městskou částí a jejím odpovědným radním rozhodnuto, že se bude nabízet pouze jedno jídlo. Byla schválena dodávka nového multifunkčního gastro zařízení (usnesení RMČ R-829) a došlo také ke schválení navýšení kapacity školní jídelny z původních 1000 strávníků na 1300 (usnesení RMČ R-824). Navýšení vstoupí v platnost od 1. 9. 2021 z důvodu narůstajícího počtu dětí na ZŠ i na sousedním gymnáziu. Budoucí modernizovaná školní kuchyně toto navýšení kapacity zvládne. Jaká situace však nastane po uskutečnění další bytové výstavby v okolí, to není jisté.

Vraťme se ještě zpátky ke zrušenému výběrovému řízení a vypsání nového. Dle vyjádření odpovídajícího radního byla odeslána žádost o ponechání čerpaných financí na magistrát a připravují se podklady pro vypsání nového výběrového řízení. Veškeré změny provozu kuchyně provedené v létě je zapotřebí aktualizovat i do projektové dokumentace a veškeré tyto práce by měli směřovat k vypsání nového řízení v listopadu. S prováděním samotné rekonstrukce na druhý pokus po zpackané letošní akci se počítá od 31. 5. do 31. 8. 2021.

Co bylo dříve prezentováno jako připravená záležitost, se tedy protahuje oficiálně již do třetího roku (dotace z magistrátu přidělena již v červnu 2019), a dětem a pedagogům nezbývá než doufat, že opět nedojde k nějakým nejasnostem při zadávání či průběhu výběrového řízení. Jak to bude probíhat dál, je tedy plně v kompetenci odpovědných radních - paní J. Kolářové a pana V. Bílka.

 

Situaci budeme i nadále sledovat a informovat vás o aktuálním dění.

A samozřejmě přejeme vedení školy, všem pedagogům a žákům hodně sil a držíme jim palce v nelehké době.

bottom of page