Portrety_PND6.jpg

Martin je přesně ten profesionál, jakého nyní naléhavě potřebuje zdejší zeleň a příroda vůbec. Svými odbornými znalostmi například letos pomohl odvrátit vykácení lipového stromořadí za radnicí, které povolil úřad městské části. Skvěle se vyzná ve zdejších přírodních útvarech a zákoutích, jejich biologické hodnotě a významu pro krajinu a život občanů. Vyučuje přírodopis a matematiku na ZŠ Švehlova a mezi dětmi je nesmírně populární.

K Patnáctce náš domov se dostal přes organizování úklidů veřejných prostranství, k nimž umí přitáhnout desítky dobrovolníků. Jeho schopnosti voliči ocenili již v roce 2018, kdy dostal pátý nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů v Praze 15. Na mandát to tehdy ještě nestačilo, ale letos to určitě společně s vámi napravíme.