top of page

MÍSTOSTAROSTA POTVRZUJE KÁCENÍ ZDRAVÝCH STROMŮ

Už jsme si zvykli, že místostarosta Frauenterka (ODS) zneužívá webové stránky městské části, a tím veřejné peníze vás všech, k politickému osočování Patnáctky náš domov. Článek je k dispozici ZDE.

Nicméně lichotí nám, když mluví o naší "pouliční politice" - zatímco on zadává své "bohulibé" studie za statisíce od stolu a v utajení, my s nimi ve svém volném čase seznamujeme přímo obyvatele naší městské části.

A teď podstatná fakta k uvedenému článku o situaci v Sáňkařské a Bruslařské ulici:

Je zřejmé, že kácení deseti zdravých vzrostlých stromů a zmenšení dětského hřiště bude místostarosta nyní zdůvodňovat citově zabarveným poukazováním na možnosti zásahů Integrovaného záchranného systému.

Jak jsme však zjistili u představitelů hasičů (HZS) a zdravotních záchranářů (ZZS) pro Prahu 15, nikdo z nich neeviduje v poslední době stížnosti ze strany občanů či záchranářů na problémy či nebezpečné situace, ani nemluví o problémech s průjezdností. Žádná z těchto složek úpravy v ulicích Sáňkařská a Bruslařská u městské části neiniciovala. Je ale možné, že si radnice bude u těchto složek shánět vyjádření dodatečně, když už tento aspekt vnesla do hry.

Pokud by situace byla již nyní nebezpečná, zůstává s podivem, že ji pan místostarosta okamžitě neřeší, a to zabráněním v parkování na pravé straně obou ulic! Nabízí se přesun těchto cca 30 vozidel na dolní parkoviště v Bruslařské ulici, které je v majetku městské části.

Právě toto parkoviště je kapacitně dimenzované pro potřeby většiny sídliště a městská část jej může zvelebit pro potřeby místních obyvatel. Právě za tímto účelem jsme si jej nechali v roce 2018 od magistrátu svěřit.

Nevíme, kdy pan Frauenterka změnil projekt, jak uvádí. My jsme občanům předložili ten obrázek, který on sám poskytl veřejnosti na Dni Prahy 15 dne 19. 9. 2020. Každopádně jeho poslední úpravy pouze zmenšují zábor hřiště z 5 metrů na 3,75 m.

Nicméně stále to znamená, že koalice chce vykácet desítku velkých stromů a zničit tak přírodní charakter dětského hřiště. Snaží se to sice zamaskovat, ale my to nadále budeme občanům „podsouvat“, i když se to panu místostarostovi nelíbí.

bottom of page