top of page

KONEC AUTOMATŮ V PRAZE 15!

Zastupitelstvo hl. m. Prahy právě schválilo novou vyhlášku o hazardu, která zavádí plošný zákaz technických her, tedy automatů, v celém městě.

Týká se to i Patnáctky, kde díky vyhlášce postupně zanikne všech 270 povolení pro automaty! Naplňuje se tak náš program, i přesto, že současná vládnoucí koalice v Praze 15 ve složení ANO / ODS / TOP 09 dělala všechno možné pro zachování všech zdejších automatů a patologické závislosti městské části na financích, které z tohoto druhu hazardu plynuly do její kasy.

Na památku koaličních zastánců hazardu nechme tesat jejich naštěstí nenaplněné prosby jako "doporučujeme ke zvážení zachovat stávající systém" nebo "MČ Praha 15 navrhuje pro své území ponechat místa i čas určených k provozování technických her tak, jak jsou uvedena ve stávající právní úpravě", které poslali v únoru magistrátu.

Patnáctka náš domov je pro Prahu 15 zdravější, proto máme z dnešního rozhodnutí magistrátních zastupitelů velkou radost.

bottom of page