top of page

BYTOVÝ DŮM MÍSTO VYKÁCENÉHO STROMOŘADÍ?

Spolu s účastníky řízení a sympatizanty Patnáctky náš domov se podílíme na přípravě a podání námitek proti záměru bytového domu za radnicí v Boloňské ulici. Developer Ekospol zde chce vystavět 8podlažní dům o maximální výšce 27,5 metru, který by měl zahrnovat 84 bytů.

Kromě nadměrné velikosti objektu a nedostatečného počtu parkovacích míst se nám nelíbí ani plánované vykácení lipového stromořadí. K zemi by mělo padnout celkem 12 stromů, které tady podle leteckých snímků rostou již 25–30 let.

Jistě nepřekvapí, že koalice ANO / ODS / TOP 09 poskytla developerovi za 2,2 mil. korun plnou součinnost v povolovacích řízeních, které se týkají realizace výstavby. Zároveň umožnila budoucí příjezd automobilů do komplexu přes svoji komunikaci a napojení všech sítí přes své pozemky.

bottom of page