top of page

ÚSPORY ENERGIE A VEŘEJNÝCH PENĚZ

(sloupek našeho zastupitele v listopadovém Hlasateli)

Provoz budov spotřebovává přibližně 40 % veškeré vyrobené energie. Městská část Praha 15 spravuje 5 základních škol, 8 mateřských škol, centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, dům s pečovatelskou službou, několik bytových domů, radnici a další objekty. Ve všech těchto budovách je potřeba energie na vytápění, chlazení, osvětlení, větrání, ohřev vody, provoz technických zařízení (např. výtahů) a elektrických spotřebičů.

Úspory energie má v Praze 15 už dva roky v gesci místostarosta Ing. Petr Neumann z TOP 09, který se však této oblasti příliš nevěnuje. Dosud totiž předložil do rady jen jediný materiál, a to až poté, co městskou část oslovila se svým produktem soukromá firma. Budova radnice má pod jeho vedením již 2 roky propadlý průkaz energetické náročnosti. Ten je přitom základním dokumentem pro návrh energeticky úsporných opatření.

V roce 2017 připravovalo minulé vedení městské části realizaci energeticky úsporných opatření na radnici a její přeměnu na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Na to jsme mohli získat dotaci ve výši 90 % nákladů. Zatímco Patnáctka náš domov projekt podporovala do poslední chvíle, koaliční partneři jej nakonec dokázali zastavit ještě před podáním žádosti. Chceme se k projektu vrátit a změnit nevzhlednou radnici v moderně fungující úřad.

Rádi bychom zavedli certifikovaný energetický management podle ISO 50 001 pro všechny budovy ve správě MČ Praha 15. Náklady na energie bychom ušetřili také zavedením centrálního nákupu na komoditní burze podobně jako Praha 10 nebo například prostřednictvím e-aukcí v aplikaci EnergyBroker stejně jako hlavní město Praha.

Městská část by měla jít příkladem v efektivním využívání energie, a proto nás mrzí, že úspory energie patřičně neřeší.

Jan Veleba

bottom of page