Zdravé prostředí

 

Územní rozvoj 

 • Budeme nadále umravňovat výstavbu v Praze 15, aby odpovídala veřejnému zájmu a co nejméně snižovala kvalitu života stávajících obyvatel naší městské části. Vůči developerům se budeme i nadále chovat sebevědomě. 

 

 • Nepodpoříme prodej obecních pozemků, které by mohly být zasaženy výstavbou s negativními dopady na své okolí.

 

 • Budeme nadále bránit změnám územního plánu, které by vedly k rozšiřování stavebních pozemků na úkor funkčních ploch zeleně a sportovišť. Povedlo se nám to již v Padovské ulici, na Švehlově statku, u OC Hostivař i v Javorové čtvrti.

 

 • Budeme nadále chránit, udržovat a rozvíjet zbývající zelené plochy v naší městské části, zejména volná prostranství mezi bytovými domy, aby nemohla být nadále zahušťována výstavbou, ale sloužila ke svobodnému pohybu a rekreaci. Budeme v tomto duchu uzavírat smlouvy se soukromými vlastníky, jako se nám to povedlo v Boloňské, Gercenově nebo Horolezecké ulici.

 

 • Nadále budeme důsledně bojovat za veřejný zájem v závažných a problematických záměrech jako jsou EKOCITY v průmyslové oblasti, bytový dům v Parmské ulici, bytový komplex Praga mezi Pražskou a Strašnickou ulicí, přestavby tepláren v Měcholupech nebo snaha zastavět louky u OC Hostivař.

 

 • Nechceme, aby z Prahy 15 byla noclehárna. Na stavebních pozemcích soukromých investorů proto budeme vstřícní k výstavbě veřejné vybavenosti, kulturních zařízení, sportovišť, obchodů, kanceláří apod., aby se stávajícím obyvatelům zlepšila nabídka a dostupnost těchto služeb.

 

 • S developery bytových domů budeme vyjednávat o budování veřejné vybavenosti, parků, dětských hřišť a sportovišť nebo o příspěvcích na jejich zabezpečení.

 

 • Budeme dál důsledně připomínkovat návrh Metropolitního plánu Prahy podle výše uvedených představ s důrazem na ochranu zeleně a přizpůsobení nové výstavby charakteru svého okolí. Budeme prosazovat přísné výškové limity pro všechny nové budovy. 

 

 • Ještě zlepšíme informovanost občanů o chystaných větších stavebních akcích v Praze 15. Rozvojové a architektonické studie připravované městskou částí budeme zveřejňovat, s cílem zapojit veřejnost do diskuze.

 

 • Návrhy realizací všech stavebních a rozvojových záměrů připravovaných samotnou městskou částí budeme kvůli větší kvalitě vybírat na základě různých typů architektonických soutěží, nejen podle nejnižší ceny.

 • V Trojmezí nechceme vznik nové obytné čtvrti, ani žádné jiné stavební záměry. Oblast Trojmezí je v územním plánu dlouhodobě rezervována výhradně pro přírodu a rekreaci. S tím počítá také návrh nového Metropolitního plánu, který celé území potvrzuje jako nezastavitelné, a definuje ho jako krajinný park. Podporujeme vykupování pozemků od soukromých vlastníků, aby se celé území mohlo zvelebit v přírodním rázu a pro účely rekreace a odpočinku obyvatel okolních sídlišť.

 

Životní prostředí 

 • Budeme nadále důsledně chránit hranice přírodního parku Hostivař – Záběhlice (lesoparku), aby nebyl zmenšován a zastavován. Povedlo se nám to třeba, když jsme zabránili výstavbě VIP sportovního centra, které mělo vzniknout v ulici K Lesoparku.

 

 • Zachováme přirozený charakter lesoparku, který ve své stávající podobě dostatečně slouží k rekreaci všech obyvatel – rodin s dětmi, seniorů, sportovců i pejskařů. Odmítáme zbytečnou a nákladnou „revitalizaci“ a proměnu zdejšího přírodního prostředí. Podpoříme výstavbu přírodních forem hřišť pro všechny věkové skupiny. 

 

 • V lesoparku nechceme asfaltování cest, které si z velké části udržely přírodní ráz. Ty v lesním prostředí vyhovují běžcům a cyklistům.

 

 • Ještě zlepšíme péči o veřejnou zeleň – proto jsme zpracovali pasport zeleně a vypsali mnohem kvalitnější výběrové řízení na firmy, které se budou starat o zeleň, sekat trávu a uklízet.

 

 • Chceme, aby si městská část sama zajišťovala některé služby v oblasti péče o zeleň, úklidu veřejných prostranství apod., proto zřídíme „obecní technické služby“.

 

 • Chceme bojovat proti trendu oteplování města, a proto budeme pokračovat v pravidelné výsadbě stromů – vysadíme nejméně 300 nových.

 

 • Budeme nadále maximálně chránit vzrostlé stromy na pozemcích městské části včetně těch na předzahrádkách obytných domů. O nezbytném kácení budeme občany včas informovat.

 

 • Připravíme grantový program pro drobné realizace námětů občanů v oblasti životního prostředí.

 

 • Podpoříme magistrátní program na další rozšíření nádob na třídění biologického a dalších druhů odpadu.

 

 • Městská část by měla jít příkladem při třídění odpadu. Zajistíme dostatek košů na tříděný odpad ve všech veřejných budovách ve správě městské části a budeme požadovat, aby takové koše byly i na všech kulturních a sportovních akcích podporovaných z rozpočtu MČ Praha 15.

 

 • Budeme zvyšovat počet stojanů na pytlíky na psí exkrementy a dbát na pravidelné doplňování pytlíků. 

 

 • Dokončíme revitalizaci parků Pražská a U Průseku v přirozeném přírodním duchu bez zbytečných a nákladných atrakcí.

 

 • Budeme podporovat stávající zahrádkářské osady a komunitní zahrady v naší městské části a vznik nových na pozemcích městské části.

 

 • Nadále budeme maximálně organizačně i materiálním zajištěním podporovat dobrovolnické úklidové akce jako je Ukliďme Česko.

 

 • Nebudeme používat jednorázové plastové nádobí na akcích pořádaných MČ Praha 15.

 

 • Hodláme na území MČ Praha 15 zavádět vhodná a cenově přijatelná chytrá řešení a opatření pro podporu tzv. „smart cities“, která budou usnadňovat a zpříjemňovat život obyvatelům MČ Praha 15 a zároveň budou přispívat ke zlepšování životního prostředí.

 

 • Městská část by měla jít příkladem v efektivním využívání energie. Budeme usilovat o zavádění vhodných energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách ve správě MČ Praha 15 a veřejném prostoru. Chceme zabránit zbytečnému plýtvání – zejména energie a veřejných peněz.

Veřejný prostor

 • Budeme pokračovat v obnově a zlepšování vzhledu a kvality veřejných prostranství, jako se nám to povedlo s měcholupskou zvoničkou, parkem na Plískavě, hřišti v Chudenické a Vajdově ulici nebo s Veronským náměstím. Zaměříme se např. na Hornoměcholupskou náves, Maraťák a park v Pražské ulici.

 

 • Budeme pokračovat v opravách a výměně mobiliáře – laviček, odpadkových košů, herních prvků ad.

 

 • Budeme usilovat o vykoupení ploch zeleně ze soukromých rukou, jako se nám to povedlo s velkým pozemkem na Veronském náměstí. Postaráme se, aby poté byly ve správě magistrátu nebo Prahy 15 nadále zachovány jako veřejná zeleň – v Padovské ulici u lesoparku, v Javorové čtvrti a jinde.

 

 • Na pozemcích městské části prosadíme zrušení bigboardů, které hyzdí veřejný prostor – na Maraťáku, ve Švehlově a v Hornoměcholupské ulici.

 

 • Spustíme program podpory restaurací, hospod, barů, cukráren a dalších provozoven, které nabídnou své toalety k využití veřejnosti, nejen platícím hostům. Tyto provozovny budou mít jednotné viditelné označení.

 

 • Instalujeme nová pítka a vodní prvky v ulicích a parcích.

 

 • Budeme dbát na bezpečnost a čistotu veřejných prostor. Budeme usilovat o doplnění chybějícího veřejného osvětlení, přístřešků na zastávkách MHD a košů na tříděný odpad.