top of page

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 (18.9.2019)

 

Chceme školku na Groši

Zastupitelstvo Prahy 15 na návrh našeho zastupitele Milana Ducka schválilo, že městská část podá žádost na magistrát, aby jí byl naší svěřen pozemek na rohu Pražské ulice a U Štěpu. Chceme, aby se tady vybudovala mateřská školka o dvou třídách. Městská část tak může aspoň částečně řešit nedostatek míst ve školkách v této oblasti.

Svůj návrh jsme podpořili situačním nákresem, který vytvořil náš zastupitel Zdeněk Edlman. Ten podobnou kontejnerovou školku

realizoval v Praze 12.

Jsme rádi, že navzdory bouřlivé debatě zastupitelé všech koaličních stran nakonec podpořili naši myšlenku a umožnili vyzkoušet tuto cestu, která by mohla vést k nové školce. Za tento vstřícný přístup jim patří díky.

Přijaté usnesení je ale pouze prvním krokem na dlouhé a trnité cestě k  otevření školky. Nejprve je potřeba přesvědčit vedení magistrátu, aby nám pozemek svěřil, poté přesvědčit vedení MČ Praha 15, aby zde začala školku projektovat a stavět.

Slibujeme, že i z opozičních lavic uděláme vše, co je v našich silách, aby mateřská škola na Groši byla opravdu postavena. Držte nám palce!

Náš návrh na zákaz jednorázového plastového nádobí neprošel

Naše zastupitelka Jana Vachulová předložila na zastupitelstvu návrh zakázat od ledna 2020 (s více než jednoletým předstihem před obecnou platností směrnice EU) používání nevratného jednorázového plastového nádobí na všech akcích pořádaných či spolupořádaných Městskou částí Praha 15. Přestože se jednalo opravdu pouze o zákaz plastového nádobí, nikoli o celkovou koncepci omezení dopadu plastů na život v naší MČ, rozhořela se velmi dlouhá debata. Pozitivní na ní bylo, že nejspíš nikomu ze zastupitelů není téma nadužívání a složité likvidace plastů lhostejné. Zákaz jednorázových plastů v Praze 15 nicméně neprošel.


Radnice sice již udělala k omezení bezmyšlenkovitého zacházení s plastovým nádobím mnoho kroků; bohužel nedokázala udělat ten poslední logický – zavázat sebe samotnou a ty, kteří čerpají finance na pořádání akcí z obecního rozpočtu, že jednorázové plastové nádobí nesmějí použít vůbec. Výsledkem debaty a následného hlasování tak nakonec byla bohužel spíše bezzubá deklarace a odsunutí jasného vyjádření až na dobu, kdy to již bude beztak povinné.

Paradoxní je, že zákaz používání jednorázových plastů na kulturních a uměleckých akcích spolufinancovaných magistrátem platí již od května tohoto roku v celém Hlavním městě Praze. Netýká se ale akcí podpořených konkrétními městskými částmi.  

Jednorázové plastové nádobí prokazatelně patří mezi deset nejčastějších plastových výrobků nalezených v moři. Směrnice o snížení dopadu plastů na životní prostředí platná od roku 2021 se bude týkat nejen obvykle zdůrazňovaných brček nebo čistítek na uši, ale i jednorázových plastových příborů, talířů, míchátek, polystyrenových obalů a hrnků a například i plastových tyček k dětským balónkům.

MS Na Grosi-zamer - situace 250 - 190917
MS Na Grosi-zamer - situace 500 - 190917
2017-10-04_068799.jpg
2017-10-04_068803.jpg
Každodenní cesta ze školy po pláži, děti
Odpad_na_břehu_Karibiku,_Guatemala_2017.
bottom of page