top of page

Prostě ten barák zařídíme

Až zanedlouho uvidíte v Hornoměcholupské ulici naproti pivovaru H2 bagry a jeřáb, poděkujte našim kolegům radním z koalice včetně pana starosty. Včera totiž (kromě omluvené kolegyně Trkové) odmítli podpořit náš návrh, aby se městská část odvolala proti rozhodnutí stavebního úřadu, který zde umožnil postavit 90bytový dům. Nevyužili tak našeho práva nechat ve veřejném zájmu magistrátem prověřit, zda stavební úřad celý záměr řádně posoudil a vypořádal všechny naše vznesené námitky. Kolegové mávli rukou nad našimi argumenty, že záměr nesplňuje koeficient zeleně, tedy minimální výměru zelených ploch, kterou každý projekt musí ze zákona obsahovat. A v lednu, když s námi podávali námitky do územního řízení, jim ještě vadilo, že v ploše určené pro smíšenou zástavbu vznikne čistě bytový dům. Nyní okázale přehlížejí, že stavební úřad dal tomuto domu výjimku, přestože navíc v loňském roce napoprvé sám takový záměr zamítl.
A pokud se ptáte, proč zodpovědní politici nechtějí mít jistotu, že stavba splňuje všechny zákonné náležitosti, ptáte se správně.

Na posledním zastupitelstvu při projednávání petice 650 občanů proti přebujelé výstavbě v Praze 15 totiž nechal pan starosta přijmout usnesení:

„Zastupitelstvo městské části Praha 15… konstatuje, že Městská část Praha 15 při výkonu samosprávy a v rámci té přiznané pravomoci klade důraz na kvalitní územní rozvoj, při zachování urbanistických, přírodních a kulturních hodnot Městské části Praha 15, s využitím VŠECH právních institutů, kterými je nadána při řízeních o umísťování staveb, s akcentem na respektování charakteru okolní zástavby a ZACHOVÁNÍ PLOCH ZELENĚ.“

 

Že tedy nerozumíte tomu odmítnutí odvolat se? Tak přidáme ještě doušku z jeho úvodního proslovu při projednávání zmíněné petice:

„Jako starosta MČ Praha 15 se snažím v rámci zákonných možností chránit oprávněné zájmy občanů v oblasti kvality venkovního prostoru při ZACHOVÁNÍ FUNKCÍ ZELENĚ, dostatečné kapacity dopravní obslužnosti a celkové infrastruktury. Proto je snaha vyvíjet na developery určitý tlak, aby při výstavbě bytových komplexů dbali na kvalitu života ostatních stávajících obyvatel dané lokality. Kdo by nechtěl více stromů? KDO BY NECHTĚL VÍCE ZELENĚ, předzahrádky, lavičky, odpočinkové místo? Já si myslím, že všichni. Všichni bychom to chtěli.“ (konec citace pana starosty)

 

Tady máte názorný příklad, jak se líbivá slova snadno pronášejí na veřejnosti před početným zástupem obyvatel, a jak vypadá rozhodování některých politiků ve skutečnosti.

bottom of page