top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPatnáctka Náš Domov

Stavba v Parmské se prodražila již o 7 milionů!

Radnice nyní realizuje přístavbu Sociální ošetřovatelské jednotky (SOJ) v Parmské ulici, která má zajistit seniorské bydlení se zvláštním režimem pro 36 nových klientů. Poté budou následovat i stavební úpravy původního objektu, kde se nachází 29 klientských míst.

Na obě stavební zakázky uzavřela koalice loni v létě smlouvy se stavební firmou Insastav v celkové výši 52,3 milionu korun včetně DPH. Na investici zároveň radnice získala dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a od magistrátu v souhrnném objemu 67 milionu korun. Zdálo by se tedy, že díky soutěžím na zhotovitele ušetří radnice poskytovatelům dotací 14,7 milionu korun.


Po šesti měsících je však jasné, že tak veselé to nebude, stavba se postupně prodražuje. Koalice ANO / ODS / TOP 09 již stačila uzavřít dva dodatky ke smlouvě (v září a v lednu), v nichž se zavázala zaplatit jen za samotnou přístavbu o 7,1 milionu korun více.


Jako důvod jsou uvedeny vícepráce - větší rozsah bouracích prací, odvoz bouraných konstrukcí na skládku, poplatek za skládkovné, větší rozsah zemních prací, odvoz a manipulace s výkopkem, nutnost zřízení bednění výkopů, větší rozsah betonáže a chybné položky ve výkazu výměr (stropní konstrukce, výztuže stropů). Vše naznačuje, že projektová dokumentace nebyla kvalitně připravena, což ostatně při posuzování žádosti o dotaci veřejně uvedla i konzultační skupina magistrátu.


Nárůst ceny za samotnou přístavbu tedy v současné době činí 21,7 % (z původních 32,7 mil. Kč). Z přidělených dotací stále ještě zbývá 7,6 milionu korun - zkuste si tipnout, zda zůstanou nevyčerpané i po dokončení obou částí stavby.5 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page