top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPatnáctka Náš Domov

Pomáháme lidem i z opozice - navýšili jsme sociální granty

Staráte se o těžce nemocného člena rodiny, seniora nebo osobu se zdravotním postižením a dochází k vám asistenční nebo hospicová služba? Máte dítě s postižením a při jeho rozvoji vás podporuje raná péče? Jste neslyšící a využíváte tlumočnickou službu? Má člen vaší rodiny zrakové postižení a objednává si průvodce nebo předčitatele? Je vaše blízká osoba s postižením ubytována v chráněném bydlení? Právě těmto službám pro obyvatele Hostivaře a Horních Měcholup je určena podpora MČ Praha 15 formou sociálních grantů.


Již od 17. dubna mohou zájemci z řad poskytovatelů sociálních služeb posílat žádosti o poskytnutí dotací na svůj provoz. Záleží i na vás, zda se o této možnosti včas dozvědí! Jsme moc rádi, že se nám i v opozici daří plnit program, ve kterém jsme si předsevzali navýšení financí určených na tyto granty. Díky Patnáctce náš domov se podařilo vyčlenit z rozpočtu městské části na rok 2023 na sociální oblast víc než dříve - prosadili jsme i z opozice - v souladu s naším předvolebním předsevzetím - zvýšení částky na sociální granty na 600 tisíc korun, t. j. o 400 tisíc více než loni. Jedná se o dotaci pouze pro registrované, tedy prověřené, poskytovatele a jen do výše prokázaných nákladů na pomoc a podporu občanům Prahy 15. Maximální částku na jednu žádost stanovila rada na 40 tisíc.


Financování sociálních služeb je bohužel dlouhodobě podhodnocené. Poskytovatelé těchto služeb pro ty nejpotřebnější mnohdy balancují na hranici udržitelnosti služeb ve stávající dostupnosti a kvalitě. Přitom roste tlak na zvyšování kapacit služeb, stejně jako mezd zaměstnanců, kteří v sociálních službách pracují. Financování sociálních služeb u nás je vícezdrojové, stát se na jeho financování podílí v průměru pouze z 33 %. Dalšími zdroji k úhradě nákladů jsou dotace z krajských (10 %) nebo právě obecních (7 %) rozpočtů nebo pomocí projektů z EU (2 %). Dále se na nákladech podílejí klienti služeb a další menší zdroje. Žádné ze služeb tak nejsou plně hrazeny státem a s jejich komunální podporou se počítá. Je tak zcela v pořádku, že se v duchu dříve platného domovského práva na péči o své občany obec podílí.


Bohužel se mnohdy poskytovatelé služeb o této možnosti grantové podpory obce ani nedozvědí. Městská část v minulosti tuto informaci dostatečně nezveřejňovala. Prosíme proto, dávejte i vy vědět o této možnosti těm, kteří vám nebo vašim blízkým pomáhají, aby se vyhrazené peníze dostaly skutečně tam, kde jsou doopravdy potřeba. Zahájení žádostí je 17. dubna 2023, uzávěrka pro jejich podávání je 16. června 2023.

Veškeré informace včetně formulářů naleznete ZDE.8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page