top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPatnáctka Náš Domov

Moje odpověď

Politika je prostředí, v němž se těžko budují vztahy. Názorové odlišnosti působí, že se z lidí opačných názorů stávají nepřátelé a podle toho se k sobě chovají. Přesto, když jsem před lety působil jako neuvolněný radní, nikdy se mi nestalo, že by mě někdo ze zastupitelů urážel a jednal vůči mně nespravedlivě. Byť byly diskuse v koalici či na zastupitelstvu bouřlivé, všichni se ke mně po celou dobu mého mandátu chovali zdvořile a ani já si nejsem vědom, že bych někoho ranil. Dodnes mám, i přes názorové rozdíly na komunální politiku, takřka ve všech zdejších politických uskupeních někoho, koho si vážím, respektuji a jemuž lidsky věřím.


Včerejší dehonestující status Společně pro Prahu 15 (ODS, TOP09), který veřejně urážel mé přátele Janu, Zdeňka, Petra a Lucku, mi však nedovoluje přejít takovou nízkost mlčením. Pro autora tohoto statusu mám jediný vzkaz: Vyzýváte, aby si členové KDU-ČSL sáhli do svědomí a odpracovali své hříchy, protože na to nestačí zpověď a trest deseti modliteb Otče náš? Klidně si mě k nim přidejte. Do svědomí si sahám každý večer, než jdu spát. Děkuji Pánu Bohu za prožitý den, za báječnou rodinu, kterou mám. A prosím o odpuštění, pokud jsem, třeba neúmyslně, někoho zklamal, nebo někomu ublížil. Modlitba pak není trest. Princip zpovědi spočívá ve smíření a touze být lepším člověkem.


Stojím za svými přáteli. Vážím si jich za jejich čestnost, neúplatnost a pracovitost. Znám jejich rodiny, děti, v případě Jany i vnoučata. Mít v kruhu svých blízkých takové lidi, považuji za své privilegium. V jedné písni, dnes už zapomenutého písničkáře Vladimíra Merty, se zpívá, že kdo v touze po dosažení svého cíle páchá zlo, bude ho páchat i nadále. Přál bych si, aby v novém vedení radnice nezasedli lidé, kteří zlo páchají. A nám všem, kteří v komunální politice působíme, přeji, abychom hodnoty a principy, kterým věříme a jimiž oslovujeme veřejnost, uměli hájit slušně.


Antonín Randa, spoluzakladatel Patnáctky náš domov27 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page