top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPatnáctka Náš Domov

Další zfušované výběrko

Místostarostka Kolářová (ANO) se pustila do zajištění služeb pro vydávání radničního měsíčníku Hlasatel. Dopadlo to jako v té pohádce o kočičce, pejskovi a dortu.

Tyto služby provádějí až do konce letošního roku samostatně tři subjekty, každý se svou smlouvou - jeden dělá grafické práce a sazbu, druhý tiskne, třetí distribuuje. Sedm let to funguje. Paní Kolářová se ale rozhodla, že nyní všechno smíchá dohromady - nechala vypsat jediné výběrové řízení, v němž hledá tiskárnu, která bude zároveň jednotlivá čísla zalamovat a po vytisknutí i roznášet do schránek. Na poslední dvě činnosti si tiskárna může najmout poddodavatele.


Proč se tak stalo? To paní Kolářová pečlivě tají - svůj záměr neprojednala v redakční radě Hlasatele, nevysvětlila ho v odpovědi na interpelaci, kterou jsme jí položili, a nic nezdůvodnila ani v důvodové zprávě k usnesení rady, kterým bylo výběrové řízení zahájeno.

O vítězi, který má vydávat Hlasatele v letech 2024-2027, bude ze 60 % rozhodovat nejnižší nabídnutá cena a ze 40 % "grafický návrh časopisu". Naprosto bizarní je, že paní Kolářová nikde neuvedla, jak má takový návrh formálně vypadat, co všechno má být odevzdáno, a podle jakých kritérií budou návrhy hodnoceny. Na náš dotaz uvedla, že "pokud se vyskytnou nejasnosti, lze využít institutu tzv. dodatečných dotazů".


Když v roce 2016 dělala výběrové řízení na grafiku Hlasatele Patnáctka náš domov, bylo v zadávací dokumentaci popsáno kreativní zadání na více než půlstranu a na dvou stranách byla zcela konkrétně uvedena metodika, jak se budou návrhy hodnotit. Tehdejší profesionalitu a transparentnost však vystřídal břídilský amatérismus paní Kolářové, která naprosto netuší, k čemu se to přimotala. Stejně jako ani po roce neví, jaký je rozdíl mezi redakcí a redakční radou, jíž předsedá. Vše navíc korunuje trapným lhaním, že nyní při vypsání výběrka vycházela ze znění předchozích výzev "na jejichž textu jste se podíleli".


Diletantství současné koalice ODS / TOP 09 / ANO / NEZ / SPD překonalo další laťku.4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page