top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPatnáctka Náš Domov

Další výstavba povede ke snižování hluku

Zdá se vám tohle tvrzení místostarosty Neumanna (TOP 09) a jeho architekta Hlaváčka nelogické? Zahušťovat další mohutnou zástavbou znamená zklidňovat? No, Institut plánování a rozvoje (IPR) se ve svém stanovisku ke koncepční studii Nové centrum Hostivař také podivuje: „Návrh studie nebyl dostatečně akusticky prověřen… Nelze souhlasit s tvrzením, že změna akustické situace bude NULOVÁ či MINIMÁLNÍ s odkazem na hypotetickou konstrukci o zvyšujícím se počtu ELEKTROMOBILŮ.“


A pokud měly místostarostovy závěry uchlácholit koaliční zastupitele, kteří pro studii zvedli ruku, tak IPR se zviklat nenechal: „Stav po realizaci centra bude znamenat NÁRŮST INTENZIT DOPRAVY, a tím i zvýšení hlukové zátěže. Domněnka, že zvýšením intenzit dojde k poklesu hluku, je KLAMNÁ.“

Hm, že by si pan místostarosta před občany Prahy 15 vymýšlel? Ale… v čí prospěch?


A ten otravný IPR si jede svoji až do konce: „Předložená studie se NEZABÝVÁ HYGIENICKÝMI ASPEKTY navrhovaného rozvoje v předmětné oblasti. Není tedy jasné, jakým způsobem se záměry ve studii formulované promítnou do výsledné kvality ovzduší v území a hlukového zatížení stávajících a výhledově zde žijících obyvatel. Z údajů o připravovaných záměrech lze odhadnout, že v důsledku vyvolané dopravy dojde k zatížení území jejími negativními vlivy.“


Aha, to je asi řeč o městě 21. století, jak si ho představuje koalice ANO / ODS / TOP 09.13 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page