top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraPatnáctka Náš Domov

Chceme zastupitelstvo pro občany!

Přinášíme trochu delší text, ale prosíme vás, abyste mu věnovali svůj vzácný čas, jde totiž o hodně.


Požádali jsme pana starostu Wenzla, aby přehodnotil formu svolání zastupitelstva na 28. dubna. Jednání má začít netradičně už v 10.00 hod., přestože na programu jsou body, které se zásadním způsobem týkají občanů Prahy 15! Jedná se zejména o projednání petice proti výstavbě na Košíku, kterou podepsalo více než tisíc místních obyvatel, a o tzv. koncepční studie ovlivňující podobu velké části Hostivaře a Horních Měcholup.


Patnáctka náš domov odmítá krajně nevstřícný a přezíravý postoj vedení radnice vůči občanům Prahy 15. Chceme začátek jednání až od 17.00 hod., chceme přenos jednání do předsálí sokolovny, jak tomu bylo minule, a chceme zajištění testů pro všechny příchozí. Za způsobem svolání zastupitelstva cítíme jasnou snahu koalice ANO / ODS / TOP 09 završit své úhybné manévry před občany Prahy 15 a hladce schválit kontroverzní studie bez účasti veřejnosti.


Ostatně shrňme si, jak arogantním způsobem koalice dosud s občany obě koncepční studie „projednávala“:

 • Zadání obou studií nebylo veřejně projednáno s nikým, s občany, ani s opozicí. Nikdo se na začátku občanů nezeptal, co by v území chtěli, nebo nechtěli.

 • Během zpracování studií se zpracovatelé prokazatelně zabývali názory developerů, nikoliv občanů.

 • Hotové studie byly vyvěšeny na webu MČ Praha 15 až 3. prosince 2020, oznámení o tom se objevilo na facebooku, nikoliv v aktualitách na samotném webu. Občané nebyli nijak vyzváni k připomínkování studií.

 • Studie byly zveřejněny v uživatelsky zcela nepříznivých formátech a pro vpisování připomínek byl k dispozici jeden „nekonečný“ řádek.

 • Na webu městské části se po dobu připomínkování do 31. ledna 2021 neobjevil o studiích žádný článek.

 • Na facebooku městské části se po dobu připomínkování do 31. ledna 2021 objevily pouhé dva příspěvky.

 • Občané byli k připomínkování studií výslovně vyzváni na facebooku až po kritice ze strany Patnáctky náš domov teprve 6. ledna 2021, tedy 34 dní po vyvěšení studií na webu. Následoval už jen jediný příspěvek 13. ledna.

 • V Hlasateli se po dobu připomínkování do 31. ledna 2021 (tedy v prosincovém a lednovém čísle) neobjevila žádná výzva občanům k připomínkování studií.

 • Připomínky občanů ke studii Nové centrum Hostivař vypořádal architekt na přání místostarosty Neumanna (TOP 09) během jediného dne ve formě třístránkového obecného textu. Po zásahu Patnáctky náš domov muselo být zpracováno vypořádání všech připomínek zvlášť.

 • Projednání připomínek občanů ve výboru pro územní rozvoj bylo svoláno na 12. dubna do malé zasedačky na radnici, kam by nemohli občané. Po zásahu Patnáctky náš domov se jednání přesunulo do sokolovny.

 • Pro konečné schvalování studií svolal starosta Wenzl (ANO) zastupitelstvo na 10. hodinu ranní.


Za celou dobu možnosti připomínkování koalice samozřejmě neuspořádala žádnou podrobnou online prezentaci, ani žádnou veřejnou diskuzi nebo anketu, a to přesto, že za zpracování studií vyhodila 2,7 milionu korun.


Naopak Patnáctka náš domov suplovala práci radních placených na plný úvazek – zdarma jsme ve svém volném čase prezentovali dílčí věci z obou studií na našem facebooku – celkem vyšlo 22 statusů, které oslovily 34 083 lidí (symbolicky celou Prahu 15!), vyvolaly 7 334 zájmů (lajky, kliknutí, sdílení) a 364 diskuzních příspěvků.


Před lidmi Prahy 15 totiž nic neskrýváme, na rozdíl od koalice tu nejsme pro developery!


Budeme rádi za vaše postřehy a sdílení, děkujeme.18 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page