21.03.2018 11:50

Zvyšujeme bezpečnost na patnáctce

Rada městské části schválila svým usnesením R-1937 zadání projektové dokumentace na novou služebnu Městské policie na Košíku, na rohu Doupovské a Tesaříkovy ulice. V případě, že vše půjde podle plánu, měla by být nová služebna otevřena a začít sloužit obyvatelům sídliště na Košíku ještě v letošním roce.

Milan Ducko, místostarosta pro dopravu, bezpečnost a MA21.

 

www.praha15.cz/volene-organy/rada-mc/usneseni-rady/usneseni-2018/83-usneseni-rady-mc-praha-15-ze-dne-7-3-2018.html

—————

Zpět