29.03.2018 11:01

Úprava zeleně

Na můj návrh rada městské části schválila úpravu dvou ploch zeleně v Horních Měcholupech. 
Dokončíme zvelebení předpolí ZŠ Křimická, poté co již dříve byla položena nová dlažba u hlavních vchodů. Neprostupná zeleň s nevhodnými dřevinami zmizí, bude založen trávník s propojovací mlatovou cestičkou, nové záhony trvalek, osazeny okrasné višně a doplněny dvě fortelné lavičky, které již znáte od hřiště v Tenisové ulici. 
Novou podobu dostanou také betonové záhony na Veronském náměstí, které jsou kvůli půdopokryvným keřům těžko udržovatelné. Po jejich odstranění bude doplněn substrát pro stromy a vysazeny okrasné akáty kultivaru Casque Rouge se sytě růžovými až nachově purpurovými motýlovitými květy v hustých hroznech. Povrch bude pokryt drobným štěrkem a doplněn okrasnými říčními valouny.

Marcel Pencák

 

—————

Zpět