02.02.2017 17:17

Transparentní veřejné zakázky

 

Do nového roku vstupujeme s novou verzí Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v MČ Praha 15. Ta přináší několik novinek, které nabídnou účast většímu okruhu dodavatelů, a tím pádem umožní další zlevnění zakázek. Po našem tlaku na zvýšení transparentnosti při výběru oslovených dodavatelů došlo k dohodě na vytvoření první verze pravidel, která na Radu MČ Praha 15 přenesla pravomoc schvalovat výběr oslovených dodavatelů i u zakázek malého rozsahu. Díky možnosti rozšířit okruh dodavatelů, došlo u některých zakázek k výraznému zlevnění, například rekonstrukce hřiště v ZŠ Hostivař byla zlevněna o 1 milion korun a projektová dokumentace na rekonstrukci bytů v Herbenově ulici o 700 000 korun. Druhá verze pravidel ještě zvyšuje transparentnost celého procesu soutěže o dodavatele. Všechny zakázky nad 100 000 Kč budou s výzvou k podání nabídky a kompletní zadávací dokumentací umístěny na internetových stránkách MČ Praha 15 a zakázky nad 500 000 Kč budou zveřejněny také na profilu zadavatele. Zlepšením při výběru oslovených dodavatelů bude také položení důrazu na posouzení jejich odbornosti a příslušných referencí.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek najdete zde:
Pravidla pro Veřejné zakázky MČ Praha 15.pdf (199149)
Usnesení R-1206.pdf (48400)
Důvodová zpráva k usnesení R-1206.pdf (35673)

 

 

 

 

—————

Zpět