15.09.2016 16:38

Ekocity Hostivař zamítnuto

Stavební úřad ÚMČ Praha 15 zamítl žádost o územní rozhodnutí pro projekt Ekocity Hostivař aneb "Nejprodávanější projekt roku 2015" (sic!). Společnost Ekospol chtěla umístit obytný soubor pro cca 2000 obyvatel (800 bytů v 8-9NP domech) na pozemek v ulici U Továren uprostřed průmyslové zóny. Jako městská část jsme pracovali rok na odvrácení této hrozby, a to rovněž s pomocí majitelů okolních areálů (PRAKAB, Barrandov Studio...). Výsledkem je nečekaný úspěch celkového zamítnutí, když úřad mj. konstatoval, že "individualisticky pojatý projekt nereaguje na historický vývoj této lokality, nevytváří žádné prostorové vazby na okolní zástavbu a nerespektuje charakter staveb v území, výškovou hladinu okolní zástavby ani historickou urbanistickou strukturu. Nevhodně svou funkcí zasahuje do stávajícího průmyslového pásu severně od trati, aniž by řešil okolní návaznosti... Stavební úřad shledal, že stavba je z hlediska rozvoje daného území v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými v par. 18 a 19 stavebního zákona". Více info na úřední desce MČ Praha 15 (21.6.2016)

—————

Zpět