30.05.2018 10:18

SETKÁNÍ K OBYTNÉMU SOUBORU PRAGA

Více než 400 občanů Prahy 15 podepsalo žádost, aby byl na zastupitelstvu Prahy 15 projednán záměr výstavby obytného souboru Praga. Na pomezí Prahy 15 a 10 mezi Pražskou ulicí, Strašnickou a U Průseku má vzniknout komplex 16 bytových domů pro zhruba 2 500 nových obyvatel.
Podepsaní žádají, aby rada městské části v nadcházejícím územním řízení uplatnila připomínky proti záměru - aby se snížila výška a objem zástavby (viz vizualizace), aby místo budovy F vzniklo plnohodnotné náměstí a aby motorová vozidla nemohla využívat navržený jižní výjezd do Strašnické ulice.
Jsou to připomínky, které jsme se jako Patnáctka náš domov snažili uplatnit již v procesu EIA. V něm se nám podařilo mj. dosáhnout vybudování výjezdu na Pražskou ulici, který původně nebyl vůbec navržen, zdvojnásobit kapacitu školky, výsadby více než 200 stromů s velkou korunou a instalaci deseti veřejně přístupných dětských hřišť. V tomto úsilí nás podpořila kolegyně Trková (ČSSD).
Pan starosta nyní tedy ještě před projednáním zastupitelstva svolal setkání zástupců radnice, investora a veřejnosti. Zveme tedy nejen přímo dotčené obyvatele Groše, kteří budou bohužel muset přes celou Prahu 15, ale všechny, kdo se o problematiku předimenzované výstavby v naší městské části zajímají:
v úterý 5. června od 17 hod. v hasičské zbrojnici v Holoubkovské ulici v Horních Měcholupech

—————

Zpět