17.09.2016 12:17

Občané za lepší výstavbu, aktivita se vyplácí

Patnáctka náš domov se od počátku svého působení v Radě a zastupitelstvu zajímá o spontánní občanské aktivity zaměřené na zastavení bezbřehé výstavby. Rozhodně nás netěší, že Praha 15 stále patří k městským částem s velkým množstvím nových developerských projektů. Proto si vážíme toho, že mezi námi žijí zásadoví a stateční lidé, kteří jsou dlouhodobě ochotni věnovat své síly stmelení sousedů s podobnými názory, písemnému formulování těchto názorů a nekonečné komunikaci s úřady i firmami. Takovou osobností je i PhDr. Hana Pelešková, jejíž věcný projev týkající se výhrad proti navrhované podobě výstavby Na Groši II. jsme mohli vyslechnout na květnovém zasedání zastupitelstva.

1/ Odpor společenství vlastníků bytových jednotek  Strašnická 1137 a 1138 proti přílišnému zahuštění výstavby na kopci u benzínové pumpy na Groši je údajně nejdéle fungující občanskou aktivitou tohoto typu na Praze 15. Je to pravda?

Dnes je na Praze 15 (a vlastně v celé Praze) celá řada občanských aktivit bojujících proti nadměrné výstavbě. Nikdy mě zatím nenapadlo, že jsme na „patnáctce“  možná nejstarší. Naše letité působení je dáno tím, že náš dům a parkoviště sousedí s pozemkem, který je podle územního plánu určen k zastavění, a že v roce 2009 požádal jeho tehdejší majitel o zahájení územního řízení. Tehdy jsem byla místopředsedkyní výboru SVJ, tak jsem se i z titulu své funkce začala zajímat o to, co se v našem okolí chystá. S kolegou J. Prajzlerem jsme založili občanské sdružení Strašnická, a tak jsme nejen jako SVJ, ale i jako občanské sdružení začali své tažení proti tehdy plánované čtrnáctipatrové stavbě. V letech 2010 a 2011 vznikly kvůli tomu i dvě petiční akce. Obě organizace (SVJ i o. s.) podaly k územnímu řízení námitky, a to postupně celkem třikrát, řízení bylo na základě toho pokaždé přerušeno. Stavebník (jiný než dnes) měl potom podklady pro ÚŘ doplnit, na což měl (se všemi peripetiemi) nakonec termín 31. 12. 2014.

V roce 2015 začalo další dějství tohoto příběhu. Komise pro územní rozvoj a životní prostředí Prahy 15 začala projednávat návrh nového projektu na výstavbu v této lokalitě, kterou plánuje společnost Central Group. I tato jednání mají poměrně dlouhou historii, s kolegou Prajzlerem jsme se jich účastnili pětkrát či šestkrát, protože nás členové našeho SVJ pověřili, abychom situaci sledovali. V letech 2015 a 2016 jsme uspořádali tři petiční akce, poslední petice byla předložena na začátku března 2016 a projednávána na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 11. 5. 2016. Usnesení zastupitelů vyšlo našim požadavkům vstříc.

 

2/ V průběhu jednání kolem Groše jste měla možnost zažít různé komplikované situace. Byla nějaká chvíle, kdy jste měla chuť to celé vzdát? 

Když jsem se nedávno znovu probírala všemi materiály, uvědomila jsem si, kolik času jsem strávila hledáním různých dokumentů (např. abych zjistila, co je koeficient zastavěnosti, kdy a kde došlo v našem sousedství k jeho neobvyklému navýšení), sepisováním námitek, účastí na různých jednáních (samozřejmě spolu s kolegy z výboru SVJ), tak jsem si říkala, jestli to stálo za to, když tu stejně má něco stát. Rozhodně to však nebude původně plánované čtrnáctipatrové monstrum. Ale nevzpomínám si na konkrétní moment, kdy bych si řekla „dost“

3/ Co vás povzbudilo, abyste se ještě po tolika letech pokusili celou záležitost řešit peticí? 

Od prosince 2014 jsem stále hlídala úřední desku. Silvestr toho roku byl totiž dnem, kdy končila lhůta na doplnění původního projektu. Předpokládala jsem, že se něco začne dít. A na základě výsledku voleb do místních zastupitelstev roku 2014 jsem očekávala podporu a vstřícnost od nové koalice, která se vytvořila na Praze 15. Zástupce starosty dr. Pencák nám domluvil schůzku se zástupci developera a následovalo kolečko úprav projektu a jejich projednávání v komisi pro územní rozvoj. K poslední petici nás nakonec přiměla určitá nejednotnost v názoru vedení radnice, jak by měla vypadat výsledná podoba projektu.

4/  Jaký by podle Vašich představ byl nejlepší výsledek týkající se pozemku, o jehož podobu vedete tak dlouhý boj? 

Samozřejmě bychom si přáli, aby dosud zelený pozemek v našem sousedství zůstal zachován a byl upraven, bohužel je nám však jasné, že to územní plán nedovolí. Když už tu tedy musí něco stát, chtěli bychom, aby koeficient zastavěnosti nepřesáhl písmeno F, které platí v našem okolí, a aby byly splněny i všechny další podmínky, které kladla Komise pro územní rozvoj a životní prostředí i Rada MČ.

5/ Jaký byl Váš dojem z jednání zastupitelstva, které projednávalo petici týkající se Groše? Máte nějaký vzkaz pro zastupitele Patnáctky - náš domov? 

Z jednání zastupitelstva jsem byla velmi rozpačitá. Připadalo mi, že jde více o politický boj opozice proti koalici než o snahu vést obec společně ve prospěch občanů. Vystoupení některých opozičních zastupitelů (a nejen k našemu tématu) na mě dělala dojem, že musí být proti za každou cenu (i když v naší věci údajně chápali zájem občanů – těžko mohli říct, že jsou proti jejich zájmu, že?). Přeji tedy zastupitelům Patnáctky – náš domov, aby vydrželi, nenechali se převálcovat zkušenými politickými matadory, nepodlehli vábení moci a aby měli dostatečně velký prostor pro realizaci svých předvolebních vizí.

Ptala se Jana Vachulová, zastupitelka a předsedkyně Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví,  Patnáctka – náš domov

 

 

 

—————

Zpět