26.07.2018 19:44

PŘIPOMÍNKY K METROPOLITNÍMU PLÁNU SCHVÁLENY

Městská část Praha 15 schválila na pondělním zasedání zastupitelstva pět desítek připomínek k návrhu Metropolitního plánu. Materiál našeho místostarosty Marcela Pencáka byl při jednání doplněn o připomínky podané opozicí, a poté všichni přítomní zastupitelé napříč politickým spektrem hlasovali jednomyslně pro usnesení. Za to jim patří velké poděkování.

Prostřednictvím připomínek chceme zajistit co největší ochranu stávajících zelených ploch v Praze 15, zejména mezi bytovými domy na sídlištích, parkových lokalit a další zeleně. Potvrdili jsme rovněž záměr uplatnit výškovou regulaci případných nových budov tak, aby nenarušovaly charakter okolní zástavby. Požadujeme také ukotvení objektů veřejné vybavenosti a budování kvalitní dopravní infrastruktury.

Konkrétně věříme, že se díky připomínkám podaří mj. zamezit veškeré další výstavbě na Košíku, bude ochráněna zeleň mezi bytovými domy v sídlištních částech Groše, v Kozmíkově ulici, v celých Horních Měcholupech, zůstanou zachovány parky U Průseku, v Pražské ulici, na Hostivařském náměstí, u Toulcova dvoru nebo za hřbitovem, sníží se některá hrozící zástavba - 8 podlaží v Parmské ulici, až 21 v Horolezecké nebo plk. Mráze, a že poslední nezastavěné území v Javorové čtvrti mezi retail parkem a obytnou částí bude sloužit rekreačním účelům tamních obyvatel.

Všemi připomínkami, které městské části a občané podali, se bude nyní zabývat magistrát. Vypořádávání připomínek se odhaduje na zhruba dva roky.

 

—————

Zpět