12.12.2017 19:07

Naše připomínky k obytnému souboru Praga neschváleny

Záměr obytného souboru Praga, který se chystá na pomezí Záběhlic a Hostivaře, prochází nyní posuzováním vlivu na životní prostředí (EIA). Developer ORCO na území po bývalém výrobním areálu Technometry mezi ulicemi Pražská, Strašnická a U Průseku a na ploše asi 6,4 ha chce postavit prakticky novou čtvrť – 16 bytových objektů (5–9 podlaží), 1 037 bytových jednotek a 1 354 parkovacích míst. Součástí projektu je také objekt školky a drobná občanská vybavenost (např. restaurace).
K dokumentaci projektu jsme jako městská část podali celou řadu připomínek na jaře letošního roku (radou materiál prošel díky třem hlasům Patnáctky náš domov a jednomu ČSSD, ANO jej nepodpořilo). 
S řadou těchto připomínek se nám podařilo uspět, takže investor například posunul výstavbu školky do 2. etapy výstavby (původně měla být až nakonec), výrazně zvýšil výsadbu stromů s velkou korunou nebo přidal deset dětských hřišť a posudkář doporučil naši variantu dopravního napojení na Pražskou ulici. Podstatnější námitky ale zůstaly nevyslyšeny.
Nyní měla městská část možnost připomínkovat Posudek dokumentace, který si nechal zpracovat magistrát. Připravil jsem proto do rady materiál, v němž jsme chtěli znovu namítat věci, které zpracovateli posudku nevadí – nadále nesouhlasíme s masivním objemem zástavby podél Pražské ulice, chceme, aby byl vypuštěn objekt F (26 bytů) a vzniklo tak kvalitní veřejné prostranství (náměstí) a nesouhlasíme s druhým/východním výjezdem do Strašnické ulice, protože dopravní situace zde není dobrá už nyní. Podrobnější návrh textu k připomínkám, jak šel do rady, si můžete přečíst v přiloženém dopisu.
A výsledek? Pro schválení a odeslání připomínek hlasovali pouze radní Patnáctky náš domov, zatímco zástupci ANO a ČSSD se zdrželi hlasování. Materiál tedy neprošel a městská část se zbavila možnosti tuto zásadní výstavbu v této fázi připomínkovat. Ale nevzdáváme se, připomínky jsme obratem podali občansky a budeme se dál snažit tento záměr umravnit. Držte nám palce, a pokud nám chcete pomoci, přidejte se.

Marcel Pencák, zástupce starosty MČ Praha 15 pro územní rozvoj

—————

Zpět