29.05.2018 18:58

NADMĚRNÁ VÝSTAVBA => DOPRAVNÍ KOLAPS

Nejspíš to také znáte - každodenní dlouhé čekání na autobus a potom pomalé popojíždění v koloně aut cestou do práce či do školy. V Horních Měcholupech i Hostivaři jsou ranními kolonami nejvíce zasaženy ulice Milánská, Hornoměcholupská, Plukovníka Mráze, Průmyslová, K Horkám, Pražská a Švehlova. Všechny tyto ulice tvoří hlavní silniční síť naší městské části a cestou za prací nebo do školy se jim zkrátka nelze vyhnout.

Co ranní kolony u nás způsobuje? Když pominu fakt, že se ráno všichni potřebujeme dostat do práce či do školy, tak hlavní důvody jsou dva a úzce spolu souvisejí. Prvním je nadměrná výstavba zejména bytových domů v naší městské části, druhým nedostatečná dopravní infrastruktura. V posledních deseti letech bylo v Praze 15 dokončeno několik velkých developerských projektů a další se stále dokončují (v letech 2007 až 2016 bylo podle ČSÚ na území Prahy 15 postaveno 5 558 bytů). Javorová čtvrť od Central Groupu, Ekospol podél Hornoměcholupské a v Padovské ulici, Finep v ulici Nad Přehradou a nové obytné soubory v Hostivaři v ulicích Strašnická, Rychtáře Petříka, Kytínská a Sluneční vršek. V rámci těchto projektů v naší městské části přibyly tisíce nových obyvatel a s tím spojené tisíce nových automobilů, aniž by se zároveň vybudovala dostatečná občanská vybavenost a dopravní infrastruktura.

Co s tím? V první řadě by měla být dokončena jihovýchodní část Pražského okruhu a související dopravní stavby. Začít stavět by se mělo údajně v roce 2019, ale termín dokončení je v nedohlednu. Do té doby každá nová bytová výstavba v Praze 15 současnou dopravní situaci pouze zhorší. Patnáctka náš domov si velice dobře uvědomuje tento problém a její členové v rámci komise, rady a zastupitelstva městské části a ve spolupráci s občany Prahy 15 připomínkují nové záměry výstavby. Cílem připomínek k projektům není vždy jen úplné zastavení obytné výstavby, jak se někteří mylně domnívají, ale nastavení rozumných podmínek, za kterých bude plánovaná výstavba přijatelná. Připomínky se zpravidla týkají redukce objemu a výšky výstavby, navýšení rozsahu zeleně, zajištění dostatku parkovacích míst a snahy developery zapojit i do budování občanské vybavenosti a související dopravní infrastruktury. Domníváme se, že by každá nová výstavba měla přinést stávajícím obyvatelům nějakou přidanou hodnotu a nikoli jim život v Praze 15 komplikovat a znepříjemňovat. Tyto zásady se snažíme prosazovat již od voleb 2014 a hodláme v tom pokračovat i nadále u všech připravovaných projektů, jako jsou obytný soubor Praga, bytový dům Parmská nebo Ekocity Hostivař. Protože Patnáctka je i náš domov.

Ing. Jan Veleba,
místopředseda komise pro územní rozvoj a životní prostředí
za Patnáctku náš domov

 

—————

Zpět