07.04.2017 06:57

Místní agenda 21 podpoří pozitivní změny v Praze 15

Na základě usnesení zastupitelstva z listopadu 2016, které podpořili koaliční strany Patnáctka náš domov, ANO 2011, ČSSD a také opoziční KSČM, budeme letos usilovat o certifikaci Prahy 15 na místní Agendu 21(MA21) v kategorii D. Chceme se stát zdravou městskou částí a více zapojit  občany do rozhodování o budoucnosti Prahy 15, to je hlavní cíl MA21. Občané často vytýkají politikům, že jsou odtrženi od každodenního života „obyčejných“ občanů. To je věc, které se chceme vyhnout. V letošním roce proto uspořádáme dvě setkání občanů s politiky a zaměstnanci úřadu, kde budeme vést dialog o problémech, které nás trápí, budeme představovat záměry do budoucna a vysvětlovat rozhodnutí, které jsme udělali, setkáme se s místními podnikateli a spolky a budeme hledat možnosti jejich zapojení do dění a rozhodování obce. Výsledkem těchto setkání bude strategický plán MČ Praha 15, kde se objeví požadavky jednotlivých skupin, možnosti jejich řešení a financování. Koaliční strany začaly od roku 2014 s postupným zlepšováním kvality veřejné správy a sdílením informací s občany. Na internetu jsou přehledně umístěna všechna rozhodnutí rady včetně příloh a důvodových zpráv, z jednání zastupitelstva je pořizován video záznam a přehled hlasování zastupitelů, připravované projekty jsou komunikovány s občany a také byla vytvořena pravidla pro férové zadávání veřejných zakázek. MA 21 je pouze jedním z dalších kroků jak se dostat na úroveň špičkových obcí jako je například Praha 7 nebo Litoměřice.

Milan Ducko, zástupce starosty pro dopravu, bezpečnost a místní Agendu 21

 

—————

Zpět