16.09.2016 22:12

Inventura předvolebních slibů

Dovolujeme si představit vám některé z priorit, které se nám po nástupu na radnici podařilo naplnit nebo v nich alespoň výrazně pokročit. Zároveň dodáváme, že těchto úspěchů bylo dosaženo díky spolupráci s našimi koaličními partnery.

Vydáváme Hlasatele v nové podobě, roční náklady jsme snížili téměř o 2 mil. Kč.

Zavedli jsme interní pravidla pro férové zadávání veřejných zakázek.

Skončil dřívější masivní rozprodej obecního majetku.

Regulujeme hazard, postupně se ruší herny s automaty.

Vybudovali jsme nové třídy v mateřských školách (Bolevecká, Tesaříkova).

Pořádáme setkání s občany a ptáme se na jejich názory na různé projekty.

Postavili jsme atletické hřiště v ZŠ Hostivař o 1 mil. Kč levněji oproti předpokladu.

Změny územního plánu jsou projednávány transparentně v komisi, radě a zastupitelstvu, pod dohledem veřejností.

Zavedli jsme elektronické hlasování na zastupitelstvu, aby lidé mohli kontrolovat práci svých volených zástupců.

Zastavili jsme financování drahých a nesmyslných projektů (víceúrovňové parkoviště Milánská za 100 mil. Kč, park U Průseku za 40 mil. aj.).

Vrátili jsme Praze 15 autobusovou linku č. 154.

Vznikly další bezbariérové a bezpečné přechody (Nad Přehradou, Milánská).

Důsledně chráníme hostivařský lesopark včetně jeho ochranné zóny před četnými pokusy o stavební činnost.

Zavedli jsme sociální granty pro pečovatelské organizace.

Přivedli jsme farmářské trhy na Veronské náměstí.

Pomáháme rozšířit akci Ukliďme Česko, letos již na třech místech v Praze 15.

Zavedli jsme terénní služby pro mládež ve věku 11 - 19 let ohroženou rizikovým způsobem života.

 

—————

Zpět