19.09.2016 03:03

Hospodaření za vlády ODS

Jednou z našich hlavních programových priorit bylo ukončit nehospodárné nakládání s finančními prostředky městské části. Způsob hospodaření, který stvořila a praktikovala radnice pod vedením ODS, by se dal jednoduše charakterizovat heslem „po nás potopa“.

Hlavním cílem bylo získat co nejvíce peněz prodejem bytů v majetku městské části a takto získané peníze ihned utratit. Nebylo důležité, zda je projekt nebo investice přínosná pro udržitelný rozvoj Hostivaře a Horních Měcholup, zda si ji obyvatelé přejí nebo jak vysoké budou náklady. Bylo vytvořeno mnoho zbytečných a předražených projektů, které nebylo možné realizovat. Se získáním co nejvýhodnější ceny od dodavatelů si minulé vedení také nedělalo starosti, proč taky, když do rozpočtu přiteklo 472 miliónů korun z prodeje bytů. Interní pravidla pro transparentní výběr dodavatele nebyla nastavena, tak se mohlo stát, že dodavatel pro zakázku za 39 milionů korun byl vybrán pouze z jediné nabídky, že webové stránky úřadu stáli 5 miliónů korun, ačkoliv je bylo možné pořídit za 300 000 korun a pronájem areálu eRZET byl schválen za 33 tisíc korun měsíčně jedinému zájemci. 

Po našem zvolení do Rady jsme ve spolupráci s koaličními partnery prosadili opatření vedoucí k transparentnímu a účelnému financování výdajů městské části.  Z celého balíku rozpracovaných vesměs megalomanských projektů jsme vybrali pouhých  12 , jejichž realizace bude dle našeho názoru přínosná pro naši městskou část a které je možné financovat z našeho rozpočtu nebo dotací z magistrátu. O připravovaných projektech probíhá diskuze s občany, a díky sdílení jejich názorů a potřeb s  možnostmi Radnice vzniká jejich finální podoba. Pro zvýšení transparentnosti výběrových řízení jsme schválili interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

 

Příklady hospodaření za vlády ODS v letech 2010 – 2014:

1. Takzvaný vyrovnaný rozpočet městské části:

Výdaje na investice byly z velké části kryty rozprodejem bytového fondu městské části. V letech 2011-2014 byly rozprodány byty a pozemky za 472 miliónů korun, z těchto mimořádných příjmů bylo proinvestováno 450 miliónů korun, do dalších let byla ponechána investiční rezerva ve výši 50 miliónů korun.

2. Výběrová řízení:

Některá výběrová řízení byla pravděpodobně organizována pro předem vybrané zájemce. Systém byl nastaven tak, že u některých zakázek  byli pravděpodobně osloveny tři spřátelené firmy, které se dohodli na ceně nebo byl zájemce vybírán pouze z jedné nabídky. Jedná se například o následující zakázky:

Výměna oken v ZŠ Hostivař.

Zakázka byla vysoutěžená za 39 miliónů korun. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, 4 firmy byly vyloučeny pro nedoložení kvalifikačních dokladů, které neměly na předmět zakázky vliv a firmy mohly být vyzvány k dodatečnému předložení. Ve výběrovém řízení se proto posuzovala pouze nabídka konsorcia firem BAU plus a Trustav. Přesto, že nebylo možné z jiných nabídek ověřit, zda je cena přiměřená, byla tato jediná nabídka vybrána jako vítězná.

Pronájem sportovního areálu eRZet.

Pronájem areálu s restaurací a ubytovacím zařízením na dobu 15 let vyhrál jediný uchazeč Horolezecký klub Hostivař, který doposud žádný sportovní areál neprovozoval. Nabídka za roční pronájem byla pouze za 400 000 Kč. Dle našeho názoru mohla městská část získat za pronájem minimálně 1 500 000 Kč ročně v případě, že by v otevřeném výběrovém řízení byli také osloveni zkušení provozovatelé sportovních areálů.

Výběrové řízení na Multifunkční hřiště pro děti a dospělé – Boloňská.

Dodavatel byl vybrán pouze z jedné nabídky za 2 810 382 Kč.

Výběrové řízení na časopis Hlasatel a webové stránky Prahy 15.

Toto výběrové řízení je jasným příkladem toho, jak bylo možné legálně navýšit výdaje městské části ve prospěch spřátelené firmy. Základem bylo výběrové řízení co nejvíce skrýt, tak aby se přihlásilo co nejméně zájemců. V tomto případě nebyla oslovena žádná firma, která má s vydáváním periodika městské části zkušenosti, ale výběrové řízení bylo dle zákona pouze umístěno pouze na profilu zadavatele pod názvem Návrh a realizace komunikační strategie MČ Praha 15. Není tedy překvapením, že se do výběrového řízení nepřihlásila žádná firma s kladnými referencemi od jiné městské části nebo obce, ale pouze dvě firmy, které nikdy obecní časopis nevydávali. Vítězná firma APP media s.r.o. byla dokonce založena pouhý rok před vypsáním výběrového řízení. Výsledkem bylo zdražení časopisu hlasatel o 377% a předražená tvorba webových stránek o 1500%. 

Cena jednoho měsíčního vydání v roce 2011: 54 320 Kč, dodavatel Grátis.              

Cena jednoho měsíčního vydání 2012-2016: 274 471 Kč, dodavatel APP Media.  

Cena jednoho měsíčního vydání od 07/2016: 60 680 Kč, dodavatel SAMAB PRESS GROUP a P.Fingr.

Cena za tvorbu webových stránek: 5 000 000 Kč, webové stránky bylo možné pořídit nákupem šablony za 300 000 Kč. 

Celkové předražení zakázky za dobu vydávání časopisu Hlasatel od května roku 2012, do listopadu roku 2015 bylo minimálně 12 milionů korun. Městská část se také vzdala příjmů z reklamy, které mohou dosáhnout až 800 tisíc korun ročně.

3.Zastavené projekty městské části Praha 15:

Po minulém vedení zůstaly nedokončené projekty v různé fázi rozpracovanosti za 58 miliónů korun, jejich realizace by stála odhadem 500 miliónů až 1 miliardu Kč. Část projektů byla zpracována v megalomanském stylu, kdy se nehledělo na budoucí náklady jejich realizace, některé byly vysloveně zbytečné.

Projekt na výstavbu bytů v ulici Pražská za 2 227 910 Kč – Tento projekt byl zadán a zaplacen aniž by byl konzultován s občany v okolí. Po protestech obyvatel byl projekt zastaven, bohužel městská část přišla o 2 milióny korun.

Open centrum Hostivař – Jedná se o příklad projektu, kdy si zadavatel nelámal hlavu s jeho financováním. Dle tohoto projektu měla být vybudována velkolepá promenáda za OC Hostivař s informačním centrem Prahy 15, která by sloužila zejména obyvatelům Prahy 10. Za tento projekt vydala Praha 15  4 921 516 Kč, realizace projektu by stála mezi 50-60 milióny Kč.

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420. – Za projekt tohoto parkoviště by městská část zaplatila 5 611 375 Kč, realizace projektu by stála 50 000 000-60 000 000 Kč, minulé vedení již část projektu zaplatilo, aniž by bylo jasné, kdo bude projekt financovat a zda o něj mají obyvatelé Horních Měcholup zájem.

Park U průseku – Na rozdíl od minulého vedení, které projekt připravovalo, jsme se před realizací zeptali na názor obyvatel sídliště Na Groši, kteří budou park užívat. Po představení projektu se rozpoutala poměrně bouřlivá diskuze. Většině přítomných vadilo jednak to, že s nimi nikdo dosud nediskutoval a naplánovalo se něco, co sice vypadá skutečně exkluzivně, ale, jak se vyjádřil jeden z přítomných: „Za tak nehoráznou cenu, že to snad není možné. Vždyť by se ty peníze daly využít mnohem efektivněji a ne do nějakého parku. Proč se tu nenechá jen zeleň, která by ale byla udržovaná?

Program 15 na kole – cena za projekt činila 1 751 765, výsledkem je projekt na společný chodník a cyklostezku v ulici K Horkám v délce 400 metrů za 6 339 124 Kč, tato cyklostezka je ale zbytečná protože bezpečné spojení od ulice Pražská na sídliště na Košíku řeší připravovaná cyklostezka Otevřené oddechové území Meandry Botiče, která propojí starou Hostivař a sídliště Na Košíku.

Nové parkoviště u polikliniky v ulici Tenisová – parkovací místa byla plánována vybudovat na úkor rozsáhlé zelené plochy.

4. Zbytečné projekty:

Nezájem o názory obyvatel na připravované investice ilustrují dva příklady zbytečně vynaložených peněz za projekty, s kterými nebyly obyvatelé Horních Měcholup před jejich realizací seznámeni a které jim nepřináší žádný užitek.  

Revitalizace okolí hasičské zbrojnice: Cena za revitalizaci, která spočívala ve vybetonování zelené plochy a nákup 10 víceúčelových laviček se vyšplhala na 5 766 582 Kč. Hlavním účelem této investice bylo vytvoření prostoru pro farmářské trhy. Toto místo je ale pro farmářské trhy naprosto nevhodné, protože je úplně mimo pohyb lidí. Několik provozovatelů zde zkoušelo trhy provozovat, ale pro nezájem lidí skončili s provozováním trhů. Naším záměrem bylo posunout trhy co nejblíže lidem, proto jsme vybrali Veronské náměstí, které je přirozeným centrem Horních Měcholup.

Centrální park Veronské náměstí: Na Veronské náměstí byl postaven altán, amfiteátr, sluneční hodiny a v jejich okolí byly dodělány dlažby a parkové úpravy. Cena zakázky byla 3 386 601 Kč. Stavbou altánu se zhoršila bezpečnostní situace na Veronském náměstí, protože tento altán přitahuje občany, kteří zde konzumují alkoholické nápoje a ruší noční klid.  

 

—————

Zpět