18.03.2018 11:53

Ekocity podruhé zamítnuto

Stavební úřad Prahy 15 znovu zamítl žádost Ekospolu, aby mohl postavit obytný soubor Ekocity v hostivařské průmyslové oblasti. Poprvé se tak stalo již před dvěma lety, ale tehdy se investor odvoláním k magistrátu domohl zrušení rozhodnutí. Ekospol chce na pozemku při Tovární ulici, obklopeném ze tří stran výrobními, skladovými a administrativními areály, vystavět šest 8-9podlažních domů s 802 bytovými jednotkami.

Jako městská část jsme proti tomuto záměru podali asi 14 stránek připmínek a s mnohými z nich se stavební úřad při novém posouzení ztotožnil. Zcela jednoznačně konstatoval, že projekt je v rozporu s územním plánem hl. m. Prahy. Svou podstatou čistě obytného souboru by se dostal do rozporu se sousedními plochami výroby a nezajistil by dostatečnou pohodu bydlení pro své budoucí obyvatele. Ekospol navíc jednoznačně nesplnil předepsaný podíl zeleně, který musí záměr zahrnovat. Zajímavý byl i pohled stavebního úřadu na kvalitu žádosti: "...v předložené dokumentaci se vyskytují hrubé chyby a to jak ve výkresové části, tak v provedených výpočtech. Př edložen á dokumentace z hlediska stanovení koeficientu zeleně, tak jak je žadatelem deklarována, uvádí stavební úřad, účastníky řízení a dotčené orgány v omyl, a deklaruje, že záměr je v souladu s územním plánem, což ve skutečnosti není. Pro doplnění stavební úřad konstatuje, že množství a povaha chyb ve výpočtu koeficientu zeleně zpochybňují i další části dokumentace."

Stavební úřad, v souladu s našimi připomínkami, jasně řekl, že celoměstsky významná hodnota Malešicko-hostivařské oblasti spočívá právě v jejím průmyslovém charakteru. Je důležitá i pro zachování pracovních příležitostí. V rozhodnutí se píše, že "území nesplňuje požadavky, které jsou kladeny na prostředí určené k trvalému bydlení... Prostředí není vybaveno občanským vybavením denní potřeby např. pro pobyt a vzdělávání dětí. Od obytné zástavby a občanského vybavení je území odděleno významnými dopravními komunikacemi, které prakticky vylučují bezbarié ;rovou d enodenní docházku a dostupnost...občanského vybavení...bez použití dopravních prostředků." Záměr podle stavebního úřadu není ani v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství.

 

Plné znění rozhodnutí stavebního úřadu najdete zde: Ekocity_rozhodnutí_2.pdf (4 MB) 

 

Zdroj foto: web spol. Ekospol

—————

Zpět