15.09.2016 16:40

Nový Hlasatel

Po složitých peripetiích konečně spatřil světlo Hlasatel, zpravodaj Prahy 15, v nové podobě, grafické i ekonomické. Plníme tak další z předvolebních a koaličních slibů. Ve výběrovém řízení se sešlo 6 výtvarných návrhů, když s přehledem vyhrál a časopis bude spolu s naší redaktorkou Evou Burianovou připravovat grafik Pavel Fingr. Z 8 uchazečů o tisk periodika nabídla nejlepší cenu firma Samab Press Group. Zatímco předchozí vedení radnice dokázalo produkovat Hlasatele až za 30 Kč za jeden výtisk, nyní se dostáváme na kompletní cenu mezi 6-8 Kč včetně platu redaktorky (konečná cena bude vždy záviset na prodané inzerci). K tomu je ovšem nutné dodat, že časopis je nyní rozsahem o 30 % větší a je distribuován přímo do schránek občanů, nikoliv pouze na několik stojanů jako dříve. 
Je rovněž dobré připomenout, že v tomto volebním období se naší zásluhou konečně otevřela redakční rada také opozici, a v souladu s tiskovým zákonem dostávají všechny zastupitelské kluby ve zpravodaji prostor.
Věříme, že se vám bude nový Hlasatel zamlouvat, a najdete v něm zajímavé informace z Horních Měcholup a Hostivaře. Pokud byste sami chtěli tvůrčím způsobem přispět, kontaktujte prosím redaktorku: eva.burianova@praha15.cz

www.praha15.cz/mestska-cast/hlasatel-casopis-mc/aktuality/hlasatel-2016-07-08-cervenec-srpen.html

 

—————

Zpět