22.03.2018 10:22

Další výsadba stromů a keřů

Jednou z našich priorit je rozšiřování a obnova zeleně v Praze 15. Včera na můj návrh rada městské části jednomyslně schválila jarní výsadbu stromů a keřů, za což kolegům radním děkuji. Po podzimních 26 stromech tak bude v nejbližším období vysázeno dalších 45 stromů, 10 solitérních a 55 skupinových keřů. Radost mám zejména z doplnění stromořadí u parkovišť v Boloňské a Milánské ulici, přibudou i stromy u dětských hřišť nebo nový vánoční smrk na Veronském náměstí. Úplný seznam výsadby je uveden níže. Pro nové dřeviny bude po dobu tří let zajištěna následná péče – zálivka, výchovné řezy, opravy kotvení, pletí a hnojení.
Chceme tak dát najevo, že nám není lhostejný postupný nárůst průměrných teplot ve městech. Výsadbou nových dřevin chceme přispět ke snížení prašnosti a hluku a ke zlepšení mikroklimatu - stromy prokazatelně ochlazují své okolí, čímž snižují dopady letního oteplování ve městech. Jednotlivá místa byla navržena v návaznosti na předchozí výsadby, náhradou za pokácené stromy a na podněty občanů s přihlédnutím k umístění technických sítí a vhodnosti místa k výsadbě.

Marcel Pencák, místostarosta pro životní prostředí, Patnáctka náš domov

Boloňská parkoviště - lípa srdčitá 2x 
Křimická k viaduktu - jasan ztepilý 3x 
Vnitroblok Parmská - břestovec západní 3x 
Vnitroblok Parmská - Hrušeň Calleryova 2x 
Vnitroblok Parmská - jerlín japonský 3x 
Vnitroblok Parmská - trojpuk drsný 3x 
Milánská - paulovnia plstnatá 2x 
Vnitroblok Livornská - jerlín japonský 2x 
Parkoviště u rampy - dřezovec trojzrnný 5x 
Neapolská - javor mandžuský 4 
Veronské náměstí - smrk omorika 1x 
Tenisová - bříza bělokorá 1x 
U Dvojdomů - borovice černá 2x 
U Dvojdomů - bříza bělokorá 1x 
Bělinského - zlatice 40x 
Kytínská - šeřík obecný 3x 
hřiště U Branek - topol 3x 
Azalková - zlatice 15x 
U Průseku - jabloň, hrušeň 4x 
U Průseku - slivoň 2x 
Doupovská - břestovec západní 2x 
Chudenická - hrušeň Calleryova 2x 
Vajdova/socha Rodiny - lípa srdčítá 2 
Přeštická - červenolistý buk 3x

 

—————

Zpět