18.10.2017 22:25

Další snaha o zástavbu v Javorové čtvrti

Ve středu 25. 10. od 17.00 hod. zasedá na radnici Prahy 15 komise pro územní rozvoj a životní prostředí (zasedačka 7. patro), kde se bude projednávat podnět na změnu územního plánu v Javorové čtvrti. 
Žadatel chce plochy ZMK (zeleň městská a krajinná) převést na funkční využití SV (smíšené) s koeficientem F "pro umožnění realizace staveb pro bydlení". 
Připomeňme, že stejná žádost byla na stole od spol. Central Group již v roce 2014. Zastupitelstvo městské části s ní na náš návrh vyslovilo nesouhlas, protože zahrnovala výstavbu dalších 13ti podlažních domů. 
Vše tedy začíná znovu, ale díky našemu otevření radnice to bude transparentní proces. Všichni obyvatelé, kteří s touto změnou nesouhlasí, se mohou zúčastnit jednání komise a vyjádřit tam svůj názor na další snahu o zahuštění lokality!

Mapa dotčené lokality: mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=14.5668859&y=50.0390665&z=17&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9hWshxX5oH-1NRNNfg9flnPC&ud=50%C2%B02%2718.729%22N%2C%2014%C2%B034%270.982%22E&ud=ulice%20Mantovsk%C3%A1%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha&ud=50%C2%B02%2718.258%22N%2C%2014%C2%B034%276.311%22E&ud=50%C2%B02%2718.728%22N%2C%2014%C2%B034%270.980%22E

—————

Zpět