17.07.2018 22:30

ČAS OVLIVNIT PODOBU PRAHY 15

Sloupek našeho místostarosty z prázdninového Hlasatele upozorňuje na projednávání návrhu Metropolitního plánu.

V červenci nadchází čas, kdy je možné připomínkovat návrh Metropolitního plánu. Ten určí, jak se bude Praha zastavovat v následujících nejméně 20 letech. Připomínky může přes formulář na webu magistrátu podat kdokoliv včetně každého občana Prahy 15, kterému se nelíbí, co se navrhuje v okolí jeho domu. Důležité slovo dostanou městské části, které mají ve svých stanoviskách hájit veřejný zájem stávajících obyvatel na zdravém rozvoji území. 
Jelikož mám na radnici na starost právě územní rozvoj, připravoval jsem většinu připomínek za MČ Praha 15, a to v duchu programu Patnáctky náš domov a koaliční smlouvy. Základním principem našeho postoje je, že chceme ochránit co nejvíce ploch zeleně a důsledně regulovat výšku nové zástavby. Požadujeme proto v několika lokalitách doplnit „park ve volné zástavbě“, což je vyznačená zeleň, která má znemožnit novou rozsáhlou výstavbu mezi bytovými domy na sídlištích. Tyto zelené plochy v návrhu zatím chybějí např. na celém Groši, v Padovské nebo Kozmíkově ulici. Chceme do plánu prosadit parky v Pražské nebo Doupovské ulici, na Hostivařském náměstí nebo u hřbitova, které z plánu vypadly. Odmítáme některé výšky nových budov, kdy třeba na Formance v Horolezecké ulici je navrženo 21 pater, stejně jako na parkovišti v ulici Plk. Mráze, nad prodejnou Norma na Košíku by zase mohlo vyrůst 12 pater. Pro obyvatele Javorové čtvrti chceme udržet rekreační zónu mezi retail parkem a bytovými domy, která se má změnit zase na obytnou. Žádáme, aby se do plánu vrátila trasa metra A do Prahy 15.
Připomínky za městskou část bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 15 v pondělí 23. 7. od 17.00 hod. Pokud vám není lhostejný osud vaší čtvrti, přijďte vyslovit svůj názor.

Marcel Pencák,
místostarosta za Patnáctku náš domov

—————

Zpět