17.05.2018 20:44

ANI PARMSKOU NEDÁME

650 občanů z Parmské ulice podepsalo petici proti další výrazné zástavbě Prahy 15, zejména v územích, jako je jejich sídliště. Patnáctka náš domov se s tím ztotožňuje. Proto jsme do usnesení zastupitelstva nechali dopsat pasáž, že radnice klade důraz na zachování urbanistických hodnot městské části, charakteru zástavby a ploch zeleně. Je těžké to vždy zajistit, protože výstavbu nepovolují politici, ale stavební úřad, tedy státní správa. Nenechte si však namluvit, že politici nemohou s neúměrnou výstavbou nic dělat. Podle zákona mají povinnost hájit veřejný zájem, ne zájmy soukromé nebo developerské. 
Nové stavby mají být ve veřejném zájmu přínosné pro Prahu 15 a snesitelné pro lidi, kteří zde už žijí. Radnice proto musí investorům sdělovat své představy o jejich výstavbě. Tento přístup, podporovaný aktivitou občanů, může přinášet dobrý výsledek. Radnice má také pravomoc uplatňovat v řízeních námitky ke stavebním záměrům. Každý projekt má zevrubně prověřit a upozornit stavební úřad na možné rozpory s předpisy a veřejným zájmem. Přesně to jsem za městskou část udělal i v případě bytového domu Parmská, který podle autorů podnítil vznik petice. Společně se povedlo, že stavební úřad rozsáhlou stavbu zamítl.
Už jsem si zvykl na osočování od developerů i politiků, kteří jim otevřeně pomáhají. Jiní se zase aspoň vymlouvají, že se soukromou výstavbou nic nezmůžou, a potom proti ní na oko bojují před volbami. My z Patnáctky náš domov důsledně hájíme veřejný zájem celé volební období a kdekoliv v Praze 15. Při tom se potkáváme i s vámi. Jsme rádi, že víte, že o nás se můžete opřít.

PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., 
místostarosta 
za Patnáctku náš domov

 

—————

Zpět