NAŠI LIDÉ

„Prahu 15 chceme rozvíjet podle vlastních představ a skutečných potřeb místních lidí. Developeři již ukázali, kudy cesta nevede.“

PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
*1975
člen Strany zelených

zástupce starosty pro územní rozvoj a životní prostředí
předseda redakční rady časopisu Hlasatel
Marcel.Pencak@praha15.cz

Vystudoval historii a geografii na Univerzitě Karlově, kde také absolvoval doktorandské studium dějin architektury. Pracoval jako redaktor v kartografickém nakladatelství a zároveň publikuje odborné texty o architektuře.
V zastupitelstvu městské části Praha 15 hodlá stejně jako v letech 2006–2010 důsledně hájit zájmy Horních Měcholup. Venkovský charakter této čtvrti byl v minulosti obětován plošné panelové výstavbě, která navždy poznamenala její tvář. Místní radnice ovládaná převážně jednou stranou tento stav uplynulých dvacet let „vylepšovala“ tím, že ukrajovala další volné plochy, rozprodávala je a podporovala zahušťování sídliště předimenzovanými stavbami. Neúměrně tak narostl počet obyvatel čtvrti a tlak na občanskou vybavenost (školy, školky, parkoviště ad.), která se nerozvíjí. Marcel Pencák se spolu s ostatními zvolenými zastupiteli za koalici Patnáctka náš domov zasadí o to, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování životních podmínek občanů Horních Měcholup. Chce pro ně ochránit zbývající zelené plochy, zejména volná prostranství mezi domy, aby nemohla být nadále ohrožována spekulativními prodeji a výstavbou, ale sloužila ke svobodnému pohybu, setkávání sousedů a odpočinkovým aktivitám.

 

„Dobré účty dělají dobré přátele.“

Milan Ducko
*1973
člen Strany zelených 

zástupce starosty pro dopravu a bezpečnost
člen výboru dopravy a bezpečnosti

Milan.Ducko@praha15.cz

Pracoval jako specialista kvality nápojů, přes deset let působí v představenstvu bytového družstva, je ženatý a má dvě děti. V zastupitelstvu chce prosazovat transparentní a vyrovnané hospodaření městské části. Podrobný rozklikávací rozpočet, všechna výběrová řízení a uzavřené smlouvy musejí být umístěny na internetu, aby mohly podléhat veřejné kontrole. Podpora mateřských a základních škol, seniorů a místních spolků musejí nahradit drahé a neúčelné investice do stavebních projektů, které v poslední době v Horních Měcholupech i Hostivaři realizovala koalice ODS a ČSSD.
 

„Chci, aby Praha 15 byla příjemným místem k životu.“

Mgr. Antonín Randa
*1972
bez politické příslušnosti, navržen KDU-ČSL

radní MČ Praha 15
člen výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů
člen 
redakční rady časopisu Hlasatel
randa@cesta121.cz

Antonín Randa je předseda občanského sdružení, publicista a dlouholetý šéfredaktor Katolického týdeníku. Česká televize s ním natočila řadu pořadů, pravidelně bývá hostem Českého rozhlasu, je autorem knihy S čerty v zádech a anděly po boku. Je spoluzakladatelem občanského sdružení Cesta 121, které pečuje o stárnoucí kněze a umožňuje jim, aby svůj život dožívali v prostředí, v němž se cítí být doma. Je členem pastorační rady hostivařské farnosti a podílí se na organizaci volnočasových aktivit pro rodiny.
Mezi vlastnosti, kterých si nejvíce váží, patří smysl pro spravedlnost, čest a přátelství.
Jako místnímu rodákovi mu velmi záleží na tom, jak Praha 15 vypadá a v jakém prostředí budou vyrůstat nejen jeho děti.
 

„Budu ráda, když naše děti a jejich děti budou moci považovat politiku za poctivou a prospěšnou činnost.“

PaedDr. Jana Vachulová
*1959
bez politické příslušnosti, navržena KDU-ČSL

zastupitelka MČ Praha 15
předsedkyně výboru pro sociální oblast a zdravotnictví
členka komise pro výběr uchazečů do domu s pečovatelskou službou

vachuler@gmail.com

Jana Vachulová je speciální pedagožka, jedna ze zakladatelek rané péče pro rodiny dětí s postižením v České republice. Má bohaté zkušenosti z oblasti sociálních služeb a školství. Aktivně se účastnila tvorby standardů sociálních služeb a komunitního plánování. V devadesátých letech pracovala ve skupině pro začleňování dětí s postižením do běžných škol při Vládním výboru pro osoby ze zdravotním postižením. V roce 1997 pomáhala založit celorepublikovou svépomocnou organizaci rodin dětí s postižením zraku. Do roku 2015 byla členkou Rady odboru Skauting pro všechny, podporujícího začleňování dětí s postižením do skautských oddílů. Cení si spolehlivosti, odpovědnosti a profesionality.
Jedinečnost Prahy 15 spatřuje v kombinaci její historické atmosféry, v charakteru krajiny i v množství zeleně. Za nejpalčivější problém městské části považuje obtížně dostupné služby pro rodiny, které pečují o osobu s postižením. Problémy je třeba řešit větší variabilitou služeb a jasnějšími kritérii pro přiznávání příspěvku na péči. Schází jí hustší síť sociálních služeb na míru a bezpečné cyklostezky. Občanům Prahy 15 nabízí hlubší znalost a zkušenosti ze sociální oblasti (sdílení profesních kontaktů).

 

"Ke spokojenosti všech může každý přispět svou maličkostí."

Jeroným Havel
*1939
člen KDU-ČSL

zastupitel MČ Praha 15

místopředseda komise bytových a nebytových prostor
místopředseda komise pro seniory
haveljeronym@seznam.cz

Dříve pracoval jako obchodní referent v oboru ocelí a barevných kovů, nyní na částečný úvazek vypomáhá u soukromé výrobní a obchodní firmy zabývající se barevnými kovy. V Praze 15 bydlí rád a záleží mu na kvalitě života a na tom, aby každodenní věci fungovaly, jak mají. Také proto v místě svého bydliště v Myšlínské ulici inicioval rekonstrukci vodovodu, plynu a kanalizace. Ta byla po dlouhém tlaku provedena v roce 2013.
 

„Praha 15 je krásná čtvrť. Nenechme si ji zničit nadbytečnou výstavbou a necitlivými zásahy.“

Ing. Jan Veleba
*1990
člen Strany zelených

místopředseda finančního výboru
místopředseda komise pro územní rozvoj a životní prostředí

Jan.Veleba@seznam.cz

Jan Veleba vystudoval magisterský obor Stavební management a je též absolventem bakalářského oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Studoval také obor Pozemní stavitelství na SPŠ stavební Josefa Gočára. V současné době pracuje jako konzultant ve Středisku pro efektivní využívání energie, které je neziskovou obecně prospěšnou společností.
Od dětství žije a bydlí v Horních Měcholupech. Navštěvoval místní základní školu a různé sportovní oddíly. Zajímá se o dění na radnici MČ Prahy 15 a je aktivním členem uskupení Patnáctka náš domov.
Jan Veleba je proti nadbytečné výstavbě dalších bytových domů a proti necitlivým zásahům do vzhledu a rázu městské části (nová fasáda radnice a vydláždění zelené plochy u hasičské zbrojnice). Naopak podporuje kulturní a historické památky, sport a sportovní celky, školní i mimoškolní aktivity a smysluplné nakládání s veřejnými prostředky.