top of page
Zastupitelé.jpg

PaedDr. Jana Vachulová

Strašnická ulice, Groš / vedoucí sociální služby pro rodiny s dětmi / členka Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15

​V Hostivaři vyrostly naše děti a nyní zde rostou i jejich děti. Záleží mi na tom, aby tu bylo dobré místo pro život všech generací. Cestu k tomu vidím v silných sousedských vztazích, v tom, že se potkáváme a nechováme se navzájem lhostejně. Souvisí to s tím, že pracuji v sociálních službách, kde je lidský kontakt tím nejcennějším.  Proto jsem prosadila granty pro sociální služby, které občanům Prahy 15 poskytují pomoc hlavně v domácím prostředí. 

Telefon: 739 458 759

PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

ulice Nad Přehradou / člen Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů ZMČ Praha 15

Chci nadále chránit životní prostředí Prahy 15 před nespoutanou výstavbou, jako jsem to dělal v předchozím volebním období ve funkci místostarosty. Podařilo se nám změnit dřívější časy laciného rozprodávání obecních pozemků a poníženého nadbíhání developerům, kteří až na výjimky u nás chtějí jen neúnosně zahušťovat zástavbu a budování občanské vybavenosti vesele nechávají na bedrech města. S vaší pomocí dál bojujeme za zachování zelených ploch mezi bytovými domy.

Email: marpen@centrum.cz

Telefon: 604 360 213

Ing. Radka Daníčková

ulice Zemské právo / ekonomka / členka finančního výboru ZMČ Praha 15, členka majetkové komise RMČ Praha 15

Věřím, že zajímat se aktivně o své okolí má smysl a že není dopředu nic „tam nahoře“ rozhodnuto. V případě potřeby jsem připravena ke změně ve svém profesním životě i k využití své ekonomicko-finanční praxe. Zdravé a pěkné životní prostředí neberu jako samozřejmost, vždy jej budu chránit, stejně jako užívat, co nabízí. Velmi podporuji spolupráci radnice s občany, již se nám povedlo umírnit dopady změn územního plánu a stavebních záměrů v Hostivaři.

Email: rdanickova@seznam.cz

Telefon: 728 453 911

Milan Ducko

Veronské náměstí / předseda kontrolního výboru ZMČ Praha 15, člen majetkové komise RMČ Praha 15

Důležitou součástí mého působení jako místostarosty v předchozím volebním období bylo zapojování veřejnosti do rozhodování radnice. Podařilo se mi změnit praxi, kdy politici rozhodovali v rozporu s potřebami svých spoluobčanů. Budu usilovat o to, aby se u nás dál rozvíjela místní Agenda 21, v jejímž rámci jsme uspořádali několik setkání s občany k projektům městské části. Chci zavést participativní rozpočet, v němž budou vyčleněny prostředky na projekty podle přání obyvatel. 

Email: milan.ducko@seznam.cz

Telefon: 724 539 927

Lukáš Pertl

Miranova ulice / organizátor kulturních akcí, předseda Patnáctka kulturní z.s. / člen Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů ZMČ Praha 15

Budu i nadále pokračovat v rozšiřování nabídky kulturních akcí a v podpoře všech oblastí umělecké činnosti v Praze 15, jako to dělám v rámci spolku Patnáctka kulturní. Jako zastupitel se budu snažit o zviditelnění naší městské části na kulturní mapě celého hlavního města a budu pomáhat jak tradiční, tak i nezávislé kulturní činnosti, která vychází z činorodosti místních obyvatel. Kulturu ve všech jejích žánrech je zapotřebí udržovat a rozšiřovat.

Email: pertl@15nasdomov.cz

Telefon: 721 933 682

Ing. Jan Veleba

ulice Nad Přehradou / konzultant energetických úspor / člen kontrolního výboru ZMČ Praha 15

Podílím se na českých i mezinárodních projektech zaměřených na efektivní využívání energie v budovách. Chci využít zahraniční zkušenosti a pomocí vhodných opatření přeměnit nehospodárný objekt radnice na moderní a funkční úřad šetřící energii i veřejné peníze. Technický stav radnice je ostudou městské části a větší rekonstrukce je nevyhnutelná. Budu usilovat o její přeměnu na inteligentní budovu plnou chytrých řešení s využitím evropských dotací.

Email: veleba@15nasdomov.cz

Telefon: 728 018 833

Ing. Zdeněk Edlman

ulice U Břehu / projektant pozemních staveb / člen Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15

Občansky se angažuji více jak deset let. Jsem předseda spolku Přátelé Botiče, v němž se snažíme se sousedy chránit přírodu kolem „naší řeky“, a spolu s dalšími spolky bojujeme za zdravou budoucnost Trojmezí. Od roku 2014 se podílím na činnosti komise územního rozvoje Prahy 15. Jako stavební inženýr se v jejím rámci snažím umravňovat „výtěžnost území“ bytovou výstavbou, kterou jsme u nás již skoro zahlceni. V tom chci pokračovat i jako zastupitel.

Email: edlman@email.cz

Telefon: 602 367 608

Miroslav Hynšt

Chudenická ulice, Košík / koordinátor webu a komunikace / místopředseda kontrolního výboru ZMČ Praha 15

Své bohaté zkušenosti z práce koordinátora webu a komunikace na úřadě v sousední městské části bych rád využil k rozvíjení informovanosti obyvatel a jejich zapojování do chodu MČ Praha 15 pomocí moderních technologií. Chci prosadit třeba zavedení aplikace Mobilní rozhlas, přes kterou mohou být obyvatelé informování o aktuálním dění v jejich okolí či varováni v krizových situacích. Chci zavést online chat pro snadnější komunikaci občanů s úředníky.

Email: hynst@centrum.cz

Telefon: 774 847 577

Ing. Petr Šumbera

ulice Rychtáře Petříka / programátor / člen Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu ZMČ Praha 15

Od září mám doma již dva školáky. Děti jsme nechali zapsat do spádové školy a musím říci, že to nebylo lehké rozhodnutí. Obecně situace ve školství není nejlepší. Někteří rodiče s vidinou lepšího vzdělání vozí své dětí přes půl Prahy. Budu podporovat iniciativu pedagogů vedoucí k všestrannému rozvoji dětí. Zasadím se, aby školní sportovní aktivity budovaly především lásku dětí k pohybu. Věřím ve vzájemnou důvěru mezi pedagogy, vedením a rodiči.

Email: sumbera@volny.cz

Telefon: 778 493 730

Josef Prajzler

Strašnická ulice, Groš / manažer pokladních systémů / člen Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů ZMČ Praha 15

V Hostivaři vyrostly mé děti, chodily tu do lidušky, na karate, na koníky. Dnes děti sedí hlavně u počítačů. Proto je třeba podporovat veškeré sportovní a kulturní aktivity jako prevenci proti drogám, alkoholu a kouření. Sportovci totiž mají na tyto neřesti mnohem méně času. Přál bych si, aby i v Praze 15 vyrostli úspěšní sportovci a aktivní lidé. Pod heslem „Sportem ku zdraví“ hodlám podporovat rozvoj sportovních aktivit, zvláště těch dětských.

Email: prajzler@pokladny.org

Telefon: 608 335 838

MUDr., Ing. Radek Běla

Boloňská ulice / manažer lékové bezpečnosti / člen Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů ZMČ Praha 15

Snažím se reprezentovat obyčejné lidi, rodiče dětí, sousedy a kamarády z Horních Měcholup, spoluobčany, kterým není lhostejné jejich nejbližší okolí a chtějí pozitivně ovlivnit místo, kde žijí.  Vadí mi nepřiměřená developerská výstavba a proto v rámci možností vznáším v územních řízení své námitky a v tomto duchu pracuji i v komisi pro územní rozvoj Prahy 15. Chci přispět k tomu, aby naše městská část byla příjemným místem pro radostný život.

Email: bbradek@seznam.cz

Telefon: 725 726 024

Lucie Jechová

Pod Průsekem / asistentka zahraničních zakázek v telekomunikacích / členka Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu ZMČ Praha 15

Hostivař je moje srdeční záležitost. Narodila jsem se zde a prožila nádherné dětství. Byla bych ráda, aby tu stejné dětství mohly prožít i mé 2 děti.  Jako nová krev bych ráda podpořila své kolegy v boji proti nesmyslné zástavbě a podpořila zachování posledních zelených ploch v dříve tak poklidné městské části. Ráda bych, aby byla Hostivař přátelská dětem a vlastně všem svým obyvatelům.

Email: lucie.jechova@seznam.cz

Telefon: 606 517 066

1 / 1

Please reload

bottom of page