top of page

BEZRADNÁ KULTURA V PRAZE 15

 

V únorovém Hlasateli dostala značný prostor roční zpráva vládnoucí koalice ANO / ODS / TOP 09 o její činnosti za poslední rok. Na celkem čtyřech stránkách tvoří větší polovinu obrázky, na konkrétní sdělení tedy zbývá necelá druhá polovina. Ale moment, prohlížím si to několikrát, ale nevidím nic z oblasti kultury. Co to znamená? Znamená to, že se koalice nemá čím pochlubit? ANO, je to tak, ona totiž nemá žádnou krátkodobou ani dlouhodobou koncepci kultury. Pokračuji tedy listováním v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 15 pro období let 2018–2022. Nalézám pouze velmi obecný bod „Zřízení stálých kulturních zařízení – galerie, výstavní síň, muzeum, divadelní soubory, kulturní a občanské spolky, apod.“ Aha, takže z toho koncepce také nekouká. Pojďme hledat v připraveném rozpočtu pro rok 2020. Hmm, tady to také na nějaký plán nevypadá...

Pravda, radnice podporuje konkrétní kulturní akce místních institucí formou jednorázových finančních dotací, ale i tam jsou počty akcí nízké. Oproti těm sportovním jsme zhruba na polovině a to raději neuvádím, co všechno se počítá mezi kulturní akce. Městská část samotná nemá zájem pořádat nic kromě Dnů Prahy 15 a Adventu a nechává to na místních institucích. Ty však nemají žádný další podnět, aby podobné žádosti posílali, neexistuje žádná koncepce, kudy jít a kam směřovat. Není to pouze o systému finanční podpory při jednorázových akcích, ale také o vytváření dalších efektivních nástrojů podpory kultury. Koncepce kultury jsou běžné, třeba u našich sousedů v Praze 10 si s tím poradit uměli (ZDE).

Program Patnáctky náš domov obsahuje právě vytvoření nové koncepce rozvoje kulturních a uměleckých záměrů Prahy 15. A to společně s jednotlivými spolky, institucemi i občany, protože chceme, aby iniciativa vycházela zdola. Sousedská pospolitost, osobitost a pestrost jednotlivých projektů, nezávislost a činorodost místních obyvatel. To jsou důležité aspekty, které chceme podporovat. Celý náš program v oblasti kultury najdete ZDE.

Není tedy první koaliční rok v oblasti kultury spíše rok nultý, jako si loni označili třeba participativní rozpočet? V běžném letopočtu však rok nula neexistuje, stejně jako neexistuje koncepce kultury pro vládnoucí koalici v Praze 15! Ale změna je možná, pojďme to změnit společně. Každý, kdo by chtěl poradit nebo pomoci při formulování svých nápadů, mě může kontaktovat na tel. 721 933 682 nebo e-mailu lukas.pertl@seznam.cz. Těším se!

Lukáš Pertl, zastupitel Prahy 15 za PND (foto: Vltava v Měcholupech, léto 2019)

bottom of page