top of page

KOALICE MASKUJE SVOU PODPORU EKOSPOLU

Koalice podala prostřednictvím místostarosty Neumanna (TOP 09) do územního řízení námitky proti výstavbě bytového domu Ekospolu za radnicí. V jejich rámci se tváří, že chce, aby stavba byla zamítnuta. Jedná se o neuvěřitelnou faleš, která má jediný účel - zmást občany Prahy 15.

Koalice totiž loni dala Ekospolu za 2,2 miliony korun souhlas s připojením projektu na komunikaci v majetku městské části. Laicky řečeno, pokud by si Ekospol nemohl zařídit příjezd k domu přes tento pozemek Prahy 15, nemohl by stavět nic.

Pokud by rada nyní vzala svůj souhlas zpět, bylo by po projektu. Nic takového se ale nestalo. Místo toho místostarosta Neumann maskuje svou vstřícnost vůči developerovi chabými námitkami, které od pohledu nemají žádnou váhu a svědčí spíš o záměru nebo diletantství. I vykácení lipového stromořadí tak půjde na vrub koalice.

Paradoxně, bude zajímavé sledovat, zda Ekospol nakonec neodmítne zaplatit i těch 2,2 milionu, pokud získá povolení ke stavbě. Koalice se totiž v loňském memorandu o spolupráci zavázala, že developerovi poskytne v územním řízení plnou součinnost. To nyní kvůli námitkám neplatí, takže místostarosta Neumann ohrozil i příjem těchto peněz.

bottom of page