NOVINKY

29.03.2018 11:01

Úprava zeleně

Na můj návrh rada městské části schválila úpravu dvou ploch zeleně v Horních Měcholupech.  Dokončíme zvelebení předpolí ZŠ Křimická, poté co již dříve byla položena nová dlažba u hlavních vchodů. Neprostupná zeleň s nevhodnými dřevinami zmizí, bude založen trávník s propojovací mlatovou...

Celý článek

—————

26.03.2018 15:08

Molo už čeká na jaro a léto

Provedli jsme "oprášení" mola, aby dobře sloužilo v nadcházející sezóně. Bylo zbaveno graffiťáckých čmáranic, naimpregnováno, vyměněna špatná prkna, očištěny lavičky a sloupky zábradlí (plus dodána nová lana), dosypala se cestička. Koše jsme měnili a doplňovali již loni v létě. Zbývá ještě dodat...

Celý článek

—————

22.03.2018 10:22

Další výsadba stromů a keřů

Jednou z našich priorit je rozšiřování a obnova zeleně v Praze 15. Včera na můj návrh rada městské části jednomyslně schválila jarní výsadbu stromů a keřů, za což kolegům radním děkuji. Po podzimních 26 stromech tak bude v nejbližším období vysázeno dalších 45 stromů, 10 solitérních a 55...

Celý článek

—————

21.03.2018 11:50

Zvyšujeme bezpečnost na patnáctce

Rada městské části schválila svým usnesením R-1937 zadání projektové dokumentace na novou služebnu Městské policie na Košíku, na rohu Doupovské a Tesaříkovy ulice. V případě, že vše půjde podle plánu, měla by být nová služebna otevřena a začít sloužit obyvatelům sídliště na Košíku ještě v letošním...

Celý článek

—————

18.03.2018 11:53

Ekocity podruhé zamítnuto

Stavební úřad Prahy 15 znovu zamítl žádost Ekospolu, aby mohl postavit obytný soubor Ekocity v hostivařské průmyslové oblasti. Poprvé se tak stalo již před dvěma lety, ale tehdy se investor odvoláním k magistrátu domohl zrušení rozhodnutí. Ekospol chce na pozemku při Tovární ulici, obklopeném ze...

Celý článek

—————

09.01.2018 20:49

Milý ohlas

Vzpomenete si ještě na předvánoční aukci pro malého Toníčka? Jeho maminka popsala svůj dojem z našeho nápadu ve Zpravodaji Rané péče Diakonie Praha: "Naše rodina byla oslovena, aby se zapojila do dobročinné aukce na síti Facebook, pořádané hnutím Patnáctka náš domov. Zprvu jsme se trochu zdráhali:...

Celý článek

—————

15.12.2017 18:41

Dobročinná aukce pro Toníčka

Na začátku byl nápad udělat dobrý skutek. Pomoci konkrétnímu člověku. Usnadnit život někomu, kdo nese těžší kříž, než my ostatní. Nepřemýšleli jsme o tom, zda má jít o seniora, osobu bez domova nebo dítě. Jen jsme se v Patnáctce náš domov dohodli, že chceme společně někomu udělat radost. Vyhrál...

Celý článek

—————

14.12.2017 07:04

Časopis Patnáctka náš domov tři roky na radnici

Elektronická podoba časopisu zde : Patnactka_noviny_2017 (1).pdf (14473508)

Celý článek

—————

12.12.2017 19:07

Naše připomínky k obytnému souboru Praga neschváleny

Záměr obytného souboru Praga, který se chystá na pomezí Záběhlic a Hostivaře, prochází nyní posuzováním vlivu na životní prostředí (EIA). Developer ORCO na území po bývalém výrobním areálu Technometry mezi ulicemi Pražská, Strašnická a U Průseku a na ploše asi 6,4 ha chce postavit prakticky novou...

Celý článek

—————

18.10.2017 22:25

Další snaha o zástavbu v Javorové čtvrti

Ve středu 25. 10. od 17.00 hod. zasedá na radnici Prahy 15 komise pro územní rozvoj a životní prostředí (zasedačka 7. patro), kde se bude projednávat podnět na změnu územního plánu v Javorové čtvrti.  Žadatel chce plochy ZMK (zeleň městská a krajinná) převést na funkční využití SV (smíšené) s...

Celý článek

—————