top of page

ÚNOROVÝ SLOUPEK V HLASATELI

 

V tomto měsíci měly zastupitelské kluby odpovídat v Hlasateli na otázku "Co může udělat vedení městské části s dopravní situací? Parkování, zklidnění dopravy atd, " kterou položil místostarosta Bílek (ANO 2011). Paradoxně nikdo z jeho hnutí, ani z ODS, která má dopravu na starost, příspěvek neposlal. Postoj Patnáctky náš domov zformuloval zastupitel Zdeněk Edlman:


Vážení občané Prahy 15,

dopravní zatížení, kterým jsou naše ulice zatěžovány, způsobuje nejen tranzitní doprava a dřívější neuvážená developerská výstavba, ale i doprava nás samotných, kdy mnozí používáme osobní auto jako hlavní dopravní prostředek k cestě do práce, odvozu dětí ráno do školy, odpoledne na kroužky atd. Záleží na každém z nás, zda bychom nemohli změnit naše jednání a nezačít ve větší míře využívat MHD, kterou máme na velice dobré úrovni. Vždyť např. vlakem z Hostivaře to do centra Prahy trvá pouze 15 minut. Zkusme to, já jsem začal vlakem do práce jezdit a jsem velice spokojen. Pro omezení tranzitní dopravy jsou nezbytně nutná rozhodnutí pražského magistrátu a české vlády k urychlení výstavby jihovýchodní části dálničního obchvatu kolem Prahy (Říčany – Běchovice), na ni navazující Hostivařské spojky, která propojí obchvat s městským okruhem přes průmyslovou oblast Hostivaře. Obě tyto stavby Patnáctka náš domov podporuje stejně jako přeložku Hornoměcholupské ulice vedenou podél železničního koridoru.
 

Doufáme, že současné vedení radnice městské části ve spolupráci s magistrátem bude pokračovat v akcích, které byly započaty v minulém volebním období. Jedná se o dostavbu P+R parkovišť u obou vlakových zastávek, zkulturnění okolí zastávky Horní Měcholupy včetně propojení se sousedním sídlištěm lávkou pro pěší přes Hornoměcholupskou ulici. Dále se jedná o vybudování bezpečného pěšího propojení Staré Hostivaře s oblastí Groše lávkou a stezkou pro pěší přes Botič. Loni byl též schválen generel bezmotorové dopravy, podle kterého je možné realizovat úpravy komunikací pro lepší pohyb chodců a cyklistů. A snad se podaří i zavedení celodenního provozu přímé autobusové linky 254 z Košíku do Horních Měcholup.

bottom of page