top of page

Čtyři roky umravňujeme developery

Nastal rozhodující čas k zamyšlení, které ze stran v uplynulých čtyřech letech důsledně dodržovaly svá předvolební hesla z roku 2014 na téma „výstavba“: Chráníme zeleň! Nedovolíme zástavbu lesoparku! Stop developerům!“ Protože tohle hlásaly prakticky všechny strany a člověk by si myslel, že je vlastně jedno, koho bude nyní volit. Jaká ale byla realita? Mnohdy jsme se nestačili divit, jak krátkou paměť někteří v komunální politice mají a jak zapomněli nebo záměrně překroutili, co slibovali voličům. Jsme z toho rozčarovaní a nezbývá, než vás poprosit, abyste důkladně zvážili, kdo jak zastupoval vaše zájmy, zájmy stávajících obyvatel Prahy 15.

Nepochybně jste ale v poslední době zaslechli i nová a opačná hesla, jež se nyní objevují ve slovníku politiků, kteří je přebírají od developerů – třeba o tom, jak ten, kdo údajně brání výstavbě, zvyšuje ceny bytů a brání lidem v jejich koupi. Nebo o tom, že politik vlastně nemůže výstavbu moc ovlivňovat, protože developeři splňují vše podle zákona. Taková hesla používají politici, kteří cítí možnost nahnat laciné populistické body bez ohledu na dosavadní obyvatele, politici, kteří jsou líní nebo neschopní při „potýkání se s developery“ usilovat o kvalitní rozvoj svých městských částí nebo politici, kteří s developery uzavírají dohody ve svůj prospěch.

Jako Patnáctka náš domov jsme měli čtyři roky na starost územní rozvoj Prahy 15. Nejsme ti, kteří by bránili jejímu zdravému a přínosnému rozvoji.  Celou dobu jsme se ale snažili, aby se u nás stavělo důsledně v souladu s platným územním plánem, což dříve nebývalo zvykem, aby se nestavělo masivně a do výšky, aby se na bytovou výstavbu nepřeváděly další plochy zeleně, protože kapacita pozemků na byty je v Praze 15 zcela dostatečná, aby vznikaly projekty prospěšné především stávajícím obyvatelům, aby bytovou výstavbu provázel rozvoj veřejné vybavenosti a aby původní zeleň co nejméně trpěla a vznikalo co nejvíce nové. Na tom pracujeme ze všech sil podle možností, které nám dává zákon. To je vidět třeba na množství připomínek, které podáváme v územních řízeních. S mnohými z vás jsme se setkali při řešení různých kauz, které vyvstaly poblíž vašich bydlišť. Není nám totiž lhostejné, jaké projekty hrozí právě vám. A bez vaší spolupráce, pomoci a zájmu o své vlastní blízké okolí se neobejdeme ani v budoucnu.

 

Patnáctka náš domov za svého působení na radnici dosáhla mj.
 

 • zastavení projektu Ekocity Hostivař v průmyslové zóně (8–9 NP čistě bytové domy bez jakékoliv veřejné vybavenosti, 800 bytů, cca 2 000 obyvatel, zamítnutá žádost o územní rozhodnutí)

 • zastavení výstavby soukromého sportovního centra s ubytováním v Přírodním parku Hostivař-Záběhlice (ul. K Lesoparku, úspěšné odvolání, stavební úřad projekt zamítl, majitel mj. i pro odpor místních občanů nakonec od záměru ustoupil a nabídl pozemky ke směně)

 • zastavení projektu rozsáhlého bytového domu v Parmské ulici, proti kterému protestovalo více než 600 tamních obyvatel (podali jsme četné připomínky, stavební úřad projekt zamítl)

 • zajistili jsme zatím řadu zlepšení projektu bytového souboru PRAGA na Groši, kde má vzniknout 16 domů pro 2 500 obyvatel, dál bojujeme za snížení kapacity objektu a proti výjezdu do Strašnické ulice

 • zastavení změny územního plánu v Padovské ul. u lesoparku ze zeleně na obytnou zástavbu

 • zastavení změny územního plánu v tzv. Javorové čtvrti při Mantovské ulici ze zeleně na obytnou zástavbu (plánované další 13podlažní domy)

 • zastavení výstavby bytových domů u Kauflandu a retail parku, které by v budoucnu ohrozily přeložku Hornoměcholupské ulice

 • nesouhlasu zastupitelstva (ZMČ) se změnou územního plánu v Miranově ulici ze zahradnictví na obytnou výstavbu s vysokým koeficientem F 

 • snížení projektu bytového domu v Bolevecké ul. z původních 10 podlaží na 5 (šesté ustoupené)

 • významného zmenšení projektu výstavby Central Groupu ve Strašnické ul. z koeficientu K na F

 • nesouhlasu ZMČ se změnou územního plánu podél ulice K Horkám v Přírodním parku Hostivař-Záběhlice ze sadů na obytnou zástavbu (plánovaná výstavba dvanácti rodinných domů)

 • zpětvzetí žádosti o změnu územního plánu na loukách u OC VIVO ze sportovní plochy na výstavbu obytných domů (žádost podala městská část v roce 2013, nyní v ZMČ prosazeno na náš návrh zpětvzetí)

 • změny záměru na výstavbu bytového domu v Záveské ulici mezi rodinnými domy (místo něj se staví řadové domky)

 • zabránili jsme prodeji městského pozemku na rohu ulice Pražské a U Štěpu, kde se plánovala výstavba 8podlažního domu v bloku rodinných domů

 • podali jsme obsáhlé připomínky k návrhu Metropolitního plánu – týkaly se hlavně co největšího zachování dosavadních ploch zeleně a důsledné výškové regulace nové výstavby

 

Marcel Pencák, místostarosta pro územní rozvoj

4roky.jpg
bottom of page